België sorteerkampioen

België is sorteerkampioen. Zowel thuis als op het werkt sorteert de Belg veel beter dan andere Europeanen. Met haar communicatieacties blijft Valipac bedrijven overtuigen hun bedrijfsmatig verpakkingsafval te sorteren. Naast de klassieke communicatieboodschappen via diverse kanalen, voeren we jaarlijks een sensibiliseringscampagne rond de inzameling van folie.

We startten ook operationele projecten op om de selectieve inzameling van kleinere stromen aan te moedigen. Zo zijn we dit jaar gestart met innovatieve projecten voor verfemmers en PU-spuitbussen.

De Belg als sorteerkampioen inspireerde ons tot deze campagne.
Proficiat aan alle bedrijven die reeds sorteren!
Maar allemaal samen kunnen we nóg beter doen.
Valipac Campagne Champion Tri Nl

Alle info over sorteren op Iksorteerinmijnbedrijf.be

Met de website iksorteerinmijnbedrijf.be biedt Valipac een schat aan informatie aan voor bedrijven die vragen hebben omtrent sorteren. Welke verplichtingen heeft mijn bedrijf? Heeft mijn bedrijf recht op premies? Wat gebeurt er met het afval na de ophaling? Hoe vind ik een ophaler?

De site biedt een duidelijk stappenplan om te starten met sorteren, en geeft tip & tricks om het zo efficiënt mogelijk te doen. De website bestaat al sinds 2018, maar werd in de zomer van 2022 helemaal herwerkt tot een frisser, moderner en ergonomischer geheel.

De branding en navigatie werden herzien, om het platform een onmisbare bron te maken voor elk bedrijf dat op zoek is naar informatie over sorteren.

Jaarlijks registreren we 15.000 bezoekers.

De website wil een compleet antwoord bieden op alle vragen van bedrijven, dus ook over andere stromen dan bedrijfsmatige verpakkingen. Hiervoor gingen we samenwerkingen aan met Fost Plus en Recupel. In de sorteerwinkel, waar bedrijven gratis communicatiemateriaal kunnen bestellen, vind je dan ook naast onze affiches over bedrijfsmatige verpakkingen hun affiches en folders terug. De winkel wordt druk bezocht: sinds de lancering in augustus werden al meer dan 1.000 affiches besteld.

Logo Iksorteerinmijbedrijf

IK SORTEER IN MIJN BEDRIJF

De gewesten ondersteunen in hun communicatie

Ook de overheid heeft een belangrijke rol in het verbeteren van het sorteergedrag van bedrijven, o.a. door het invoeren van sorteerverplichtingen. Door elkaars boodschap te ondersteunen, versterken we deze.

Een nieuwe Brusselse traditie

In juni 2022, keurde de Brusselse regering de nieuwe versie goed van de Brudalex, het wettelijk kader met de regels voor het beheer van bedrijfsafval.

De nieuwe sorteerverplichtingen voor bedrijven zijn sinds 1 mei 2023 van kracht. Om deze nieuwe sorteerverplichtingen bekend te maken, lanceerden we in november 2022 en april 2023 een campagne in samenwerking met Leefmilieu Brussel.

9.000

Brusselse bedrijven
gesensibiliseerd

De mailing met de titel “Maak van afval sorteren een nieuwe Brusselse traditie”, en het opmerkelijke beeld van een frietzak gemaakt uit kunststof met frietjes uit karton, werd in november verstuurd naar 3.000 Brusselse bedrijven en ondersteund door een LinkedIn campagne.

In april volgde dan een nieuwe e-mailing, en een direct mailing (brief en folder) naar 6.000 Brusselse bedrijven.

Valipac Campagne Champion Tri Frieten Nl

Zet een vuilnisbak nooit alleen

In het voorjaar 2023 lanceerde de OVAM een campagne die op een ludieke manier wijst op de sorteerverplichtingen voor bedrijfsafval. En of die boodschap nodig is? Ja, absoluut! Zeker als je weet dat zo’n 50% van het restafval bij bedrijven fout wordt gesorteerd.

De campagne startte begin mei met een mediacampagne, een social awareness campagne op LinkedIn en bannering op enkele B2B-platformen. Valipac heeft deze campagne ondersteund met een mailing-actie naar zo’n 40.000 Vlaamse bedrijven. De mailing verwijst door naar een specifieke pagina op onze website iksorteerinmijnbedrijf.be.

Valipac Campagne Ovam

Het sorteren van afval is niet alleen een verantwoordelijkheid van de samenleving, maar ook van bedrijven. Het is hoog tijd dat bedrijven duurzaamheid in de praktijk brengen en afvalsortering als een integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering omarmen.

Ingrid Bouchez

Manager Communication

Valipac Ingrid Boucher

Boost op de selectieve inzameling van plastic folie

Al 5 jaar op rij organiseren we een sensibiliseringscampagne voor bedrijven die nog geen kunststof folie sorteren. We helpen ze op weg met het uitdelen van gratis starterskits bestaande uit drie foliezakken en nuttige informatie over het sorteren van hun kunststof folie.

4.800

starterskits
besteld

Valipac Collecte Selective

Uitgangspunt van de campagne was in 2022 de verstrengde recyclagedoelstelling van 2030: tegen dan zullen bedrijven jaarlijks namelijk 2.000 ton bedrijfsmatig kunststof verpakkingsafval extra moeten inzamelen om de doelstelling van 65% te halen! Met een aftelklok die “nog 2.648 dagen” aangaf, werd er ingespeeld op een omgekeerd gevoel van urgentie: ja, er is nog tijd. Maar er zijn alleen maar goeie redenen om nu al te starten!

2.500 bedrijven kregen in 2022 de starterskit. 25.000 andere bedrijven kregen de mogelijkheid deze gratis te bestellen. In totaal konden niet minder dan 4.800 bedrijven zo gratis de foliezakken uittesten.

Valipac Jetrie Compteur Nl

The Power of Data

Bij Valipac hebben we snel begrepen dat data een onmisbaar hulpmiddel is om inzichten te verkrijgen in de markt.

Door het verzamelen en analyseren van de data die we krijgen van onze aangesloten ophalers en traders, identificeren we patronen en trends die we dan terugkoppelen door middel van gepersonaliseerde rapportage. Ze krijgen niet enkel inzicht in de opgehaalde tonnages van hun eigen afvalstromen, maar ook in hoe ze zich situeren tegenover hun concurrenten, wat opportuniteiten kan blootleggen voor extra selectieve inzameling. Deze data laat ons uiteindelijk toe om zeer doelgerichte sensibiliseringscampagnes uit te werken.

Het linken van de datasets van de ophalers en traders geeft ons daarnaast de mogelijkheid om licht te werpen op de weg die verpakkingsafval aflegt van ophaling in België tot finale recyclage, in België of elders in de wereld.

Dankzij de talrijke inzichten die data ons verschaffen, kunnen we als Valipac ons steentje bijdragen aan een duurzamere wereld.

Kevin Haleydt

Data Expert

Valipac Kevin Haleydt

Naast sensibiliseringscampagnes zetten we ook in op concrete projecten om kleinere stromen te helpen inzamelen.

Sinds meer dan 15 jaar bieden we met Clean Site System een efficiënte en goedkope oplossing voor aannemers om de kunststof folies op hun werven in te zamelen. Dankzij deze ervaring en onze contacten in de bouwsector, konden we 2 nieuwe projecten op poten zetten.

PUre – recyclage van PU-spuitbussen.

Met het project PUre willen we een oplossing bieden voor de PU-spuitbussen op werven, die nog veel te vaak in het restafval terechtkomen. PU-spuitbussen vallen onder gevaarlijk afval en zijn onderworpen aan wettelijke sorteerverplichtingen. In oktober 2022 startten we op vraag van Wienerberger en Soudal een proefproject bij bouwhandelaren.

Net als voor Clean Site System kunnen aannemers bij de deelnemende bouwhandelaren sorteerzakken bekomen. De gevulde sorteerzakken worden dan bij dezelfde handelaar teruggebracht, waarna ze naar recyclage afgevoerd worden. Dankzij de co-financiëring van Wienerberger en Soudal, zijn de zakken tijdens het proefproject gratis bij de deelnemende handelaren te verkrijgen, later zullen ze aangekocht moeten worden.

Ondertussen werden er reeds 1.500 spuitbussen naar recyclage afgevoerd.

Val 22148 Pure Wobbler 05.pdf

Verfemmers

Ook verfemmers vallen onder gevaarlijk afval en zijn dus onderworpen aan sorteerverplichtingen. In samenwerking met IVP Coatings en verfproducenten Akzo Nobel, PPG en Boss Paints onderzoeken we de haalbaarheid van een terugnamesysteem voor (al dan niet lege) verfverpakkingen. Daarnaast zijn we ook op zoek naar een oplossing voor de recyclage van de verf die nog in de verpakkingen overblijft, en wordt geëvalueerd of er voor de productie van nieuwe verfemmers gewerkt kan worden met kunststof met gerecycleerd materiaal.

Het proefproject zal worden opgestart in het najaar 2023.

Valipac Seaux Peinture

Het is dankzij een nauwe samenwerking met sterke partners, dat Valipac de recyclage van complexe stromen verpakkingsafval mogelijk maakt.

Michiel Van den plas

Manager Strategic Projects

Valipac Michiel Vandenplas
Close

Incompatibilité du navigateur Web

Nous sommes désolés mais ce site Web n’est pas compatible avec Internet Explorer. Pour une expérience complète, veuillez utiliser des navigateurs Web tels que Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge ou Safari