Onze basisopdracht: de recyclagecijfers voor onze klanten behalen.

Voor het referentiejaar 2021 hebben we aangetoond dat 91,2% van de bedrijfsmatige verpakkingen die op de Belgische markt worden gebracht, werd gerecycleerd.

Deze resultaten worden berekend in overeenstemming met de huidige Belgische en Europese regelgeving.

Valipac Total Bg Color
91,2%

bedrijfsmatige verpakkingen gerecycleerd

Valipac Carton
100%

papier/karton

Valipac Bois
90,5%

hout

Valipac Plastique
61,7%

kunststof

Valipac Metal
84,5%

MEtaAl

Eurostat

Om te voldoen aan de Europese rapportageregels heeft Valipac in 2022 haar rekenmethode aangepast. Deze aanpassing leidde tot een correctie van 0,5% op het totale recyclageresultaat.

De belangrijkste correcties hadden betrekking op onzuiverheden in de karton-, hout- en kunststofstromen en op vocht in de kartonstroom. Naar aanleiding van een controle door Eurostat in het najaar 2022 werd de methodologie van Valipac bevestigd.

Dankzij het inzetten van een nieuwe recyclagepremie, extensieve communicatieacties en inspanningen om extra afvalophalers te overtuigen bij Valipac aan te sluiten, is het in 2022 gelukt om voor metaal een recyclagepercentage van 91,1% te behalen.

Andy Huvaere

Manager Operations

Valipac Andy Huywaere

Eerste inzichten recyclagecijfers 2022

Op basis van de voorlopige cijfers m.b.t. 2022, kunnen we spreken van een recyclagepercentage van 92,4%. Een mooie score die volledig in lijn ligt met het percentage dat we voor 2021 behaalden.

In 2022 brachten al onze klanten samen 779.390 ton aan eenmalige bedrijfsmatige verpakkingen op de markt. Dit is quasi gelijk aan het tonnage voor 2021 (784.648 ton). Begin april bedroeg de verhouding tussen eenmalige en herbruikbare verpakkingen 4,38. Vorig jaar was dit nog 4,21, wat betekent dat onze klanten meer herbruikbare verpakkingen inzetten.

De definitieve recyclagecijfers zullen dit najaar gepubliceerd worden na ontvangst van alle aangiftes van onze klanten en ophalers.

Evolutie recyclagecijfers van de 3 laatste jaren

 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
papier / karton
hout
kunststof
metaal
totaal
 • 2020
 • 2021
 • 2022 (VOORLOPIG)

Hergebruik van bedrijfsmatige verpakkingen

Naast eenmalige verpakkingen rapporteren de 6.200 klanten van Valipac jaarlijks hoeveel herbruikbare verpakkingen zij op de Belgische markt brengen. De hoeveelheid herbruikbare verpakkingen wordt opgegeven als het aantal rotaties vermenigvuldigd met het gewicht van de verpakking (eenmalig equivalent).

63%

van alle klanten
zet herbruikbare
verpakkingen in

 

Ratio herbruikbare versus eenmalige verpakkingen

 • 5,0
 • 4,0
 • 3,0
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
Valipac Emballages Industriels

Met uitzondering van karton, gebruiken bedrijven die in België goederen verpakken om ze op de Belgische markt te brengen in meer dan 90% van de gevallen herbruikbare verpakkingen (op gewichtsbasis).

Het percentage herbruikbare verpakkingen is 5-10% hoger voor bedrijven die in België goederen verpakken om ze op de Belgische markt te brengen dan voor bedrijven die verpakte goederen invoeren.

Verhouding tussen eenmalige en herbruikbare verpakkingen op de Belgische markt gebracht door bedrijven die goederen verpakken

(ton)
 • 750.000
 • 500.000
 • 250.000
 • 0
3%
papier / karton
93%
hout
94%
kunststof
98%
metaal
 • EENMALIG
 • HERBRUIKBAAR

Verhouding tussen eenmalige en herbruikbare verpakkingen op de Belgische markt gebracht door bedrijven die verpakte goederen invoeren

(ton)
 • 1.000.000
 • 750.000
 • 500.000
 • 250.000
 • 0
2%
papier / karton
86%
hout
84%
kunststof
92%
metaal
 • EENMALIG
 • HERBRUIKBAAR

Er zal vanuit het wetgevend kader steeds meer focus komen op het belang van preventie, op beter recycleerbare verpakkingen en op herbruikbare verpakkingen. De uitdaging voor bedrijven is dus groot. Valipac zal de rol spelen om bedrijven goed te informeren en te ondersteunen in deze transitie naar een meer circulaire economie.

Vienna De Hondt

Manager Customer Service

Valipac Vienna De Hondt
Close

Incompatibilité du navigateur Web

Nous sommes désolés mais ce site Web n’est pas compatible avec Internet Explorer. Pour une expérience complète, veuillez utiliser des navigateurs Web tels que Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge ou Safari