Duurzame verpakkingen voor meer circulariteit

Circulariteit begint bij het kiezen van de juiste verpakking. Bij de ontwikkeling van de verpakking moet er eigenlijk steeds nagedacht worden over de impact ervan aan het einde van haar levensduur.

Omdat bedrijven vaak niet weten waar ze terecht kunnen om de duurzaamheid van hun verpakkingen te verbeteren, ontwikkelden we een aantal handige tools.

Pack It Better

In 2020 lanceerde Valipac samen met Fost Plus en met de steun van sectorfederaties Fevia, Comeos en Detic het kennisplatform Pack it Better. Belangrijkste doel van het platform is bedrijven in contact brengen met experten om bij de ontwikkeling van verpakkingen steeds rekening te houden met de milieu-impact ervan.

In 2022 vertaalde deze ambitie zich in het organiseren van 3 webinars. In samenwerking met experten van Sowalfin, Celabor, Arteveldehogeschool en Pack4Food konden de webinars meer dan 300 geïnteresseerde bedrijven aantrekken.

De webinars kunnen herbekeken worden op de website packitbetter.be.

PACKITBETTER.BE ontdekken

Valipac Emballages Durables Copyright

Valipac Academy: alle info op één plaats

Nieuw dit jaar is de lancering van de Valipac Academy.

Met de Valipac Academy willen we een meerwaarde creëren voor onze klanten. Ze vinden er niet enkel alle info in verband met het aanvullen van hun aangifte, maar ook uitgebreide artikels over duurzaamheid van verpakkingen, de recyclage van hun verpakkingen en een duidelijke uitleg over de Europese, Belgische en gewestelijke wetgeving die van kracht is.

Valipac Academy Modules Nl

In de module “Duurzame verpakkingen” hebben de design4recycling guidelines als doel bedrijfsmatige verpakkingen op te nemen in een circulair model, d.w.z. verpakkingen zodanig ontwerpen dat ze aan het einde van hun levensduur kunnen worden gebruikt als grondstof met eigenschappen die zo dicht mogelijk bij die van het oorspronkelijke materiaal – virgin materiaal – liggen.

Klanten krijgen hier ook een rekentool ter beschikking om de recycleerbaarheid van hun verpakkingen te evalueren. Per materiaal geven we door het stellen van een aantal concrete ja/nee-vragen onmiddellijk een antwoord op de vraag: hoe recycleerbaar is deze verpakking nu echt?

De module “De wetgeving beter begrijpen” geeft dan weer een zeer uitgebreid overzicht van de verschillende wetgevingen die van kracht zijn in de 3 gewesten, maar ook de oorsprong van deze wetgeving: de Europese wetteksten die aan de basis ervan liggen. We houden de aanpassingen in de wetgeving nauwgezet in het oog zodat onze klanten steeds kunnen terugvallen op de meest complete info.

Daarnaast stellen we op dit platform ook informatieve webinars ter beschikking. De webinars met uitleg voor het invullen van de aangifte werden gevolgd door meer dan 450 klanten.

De website wordt regelmatig aangevuld met actuele informatie, en het aanbod aan webinars en opleidingen zal in de komende maanden nog uitgebreid worden.

In het eerste trimeter van 2023 bezochten 1.200 klanten de website.

VALIPAC.ACADEMY ontdekken

Het gebruik van recyclaat in nieuwe plastic verpakkingen stimuleren

Sinds aangiftejaar 2022 ontvangen onze klanten een bonus van € 50/ton gerecycleerd materiaal in de bedrijfsmatige kunststof verpakkingen die gebruikt worden om hun goederen in België op de markt te brengen. De bonus geldt voor verpakkingen die ten minste 30% post-consumer gerecycleerd material bevatten, m.a.w. afkomstig van de selectieve inzamelingen bij bedrijven.

Met deze bonus willen we het gebruik van recyclaat in verpakkingen stimuleren.

Om onze klanten te helpen leveranciers van gecertificeerde verpakkingen met post-consumer recyclaat te vinden, hebben we het platform myRecycledContent.be ontwikkeld. Dit platform is een ontmoetingsplaats tussen de gebruikers van verpakkingen op basis van recycled content en de producenten die deze verpakkingen aanbieden Ondertussen zijn er al 20 producenten met meer dan 150 productreferenties opgenomen op de site. 2.500 klanten brachten reeds een bezoekje aan de website.

MYRECYCLEDCONTENT.BE ontdekken

Valipac Matieres Recyclees

Resultaat van deze actie in de cijfers van 2022

Van de 3.600 klanten die voor het referentiejaar 2022, aan Valipac kunststof hebben gerapporteerd, zijn er 27 die ook kunststof met recyclaat hebben aangegeven. Samen vertegenwoordigen ze ongeveer 750 ton recyclaat. Het gehalte aan recyclaat in bedrijfsmatige kunststof verpakkingen ligt dus tussen 1 en 2%.

Een grote stijging is op korte termijn niet te verwachten maar we voorzien wel een inhaalbeweging eens er meer duidelijkheid komt over het ontwerp van de Packaging en Packaging Waste Regulation. Deze Europese wetgeving voorziet inderdaad een verplichting van minimum 35% recyclaat in bedrijfsmatige kunststof verpakkingen vanaf 2030. Ondertussen blijft Valipac zaadjes planten en doet ze haar best om zoveel mogelijk bedrijven te informeren en te sensibiliseren.

750

ton PCR
op de markt
in 2022

Weggooien is gemakkelijk. Afval verzamelen en recycleren is al wat moeilijker. Gerecycleerd materiaal gebruiken in een verpakking is een hele uitdaging. Maar met vereende krachten zullen we ervoor zorgen dat beide uitdagingen zo gemakkelijk mogelijk worden.

Filip Vangeel

Manager Sustainability

Valipac Filip Vangeel
Close

Incompatibilité du navigateur Web

Nous sommes désolés mais ce site Web n’est pas compatible avec Internet Explorer. Pour une expérience complète, veuillez utiliser des navigateurs Web tels que Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge ou Safari