Visie op de toekomst

België vervult met
Valipac een voortrekkersrol.

Dit jaarverslag is het resultaat van de activiteiten van het eerste jaar van de erkenningsperiode 2022 – 2026. Naast het invullen van de wettelijke uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, ligt de nadruk op het creëren van meer circulariteit voor bedrijfsmatige verpakkingen. Valipac staat hiermee aan het begin van een traject waarvan de resultaten de komende jaren duidelijk zullen worden.

De resultaten die opgenomen zijn in dit jaarverslag is het werk van een sterk team, dat samenwerkt om de ambities en projecten te realiseren. Het respecteren van de vier basiswaarden van Valipac namelijk “Betrouwbaar, Zorgzaam, Pragmatisch, Innovatief” blijft een hoeksteen in ons functioneren.

België vervult met Valipac een voortrekkersrol. Valipac bestaat al 25 jaar, terwijl andere Europese landen nog steeds geen system hebben voor bedrijfsmatige verpakkingen. Alle lidstaten moeten vóór 2024 een systeem implementeren voor alle verpakkingen. Geen enkele andere organisatie in Europa bezit zoveel kennis over bedrijfsmatige verpakkingen als Valipac.

De inzichten en tools met betrekking tot circulariteit die Valipac opgebouwd heeft moeten we ter beschikking stellen van andere systemen en landen in Europa. Het is in het belang van de industrie in Europa dat we evolueren naar zoveel mogelijk uniformiteit in de aanpak: dat we dezelfde rapporteringen hebben, en dat we dezelfde interpretatie toepassen van wat goed of niet goed recycleerbaar is.

Hier kan Valipac een belangrijke rol spelen, enerzijds door shared services aan te bieden zoals bv onze aanpak met berekking tot tracering en auditeren van recycleurs, en anderzijds door te streven naar Europese harmonisatie op het vlak van Design4Recycling, rapportering etc. Het creëren van waarde voor onze partners, gebaseerd op data en inzichten met betrekking tot circulariteit van bedrijfsmatige verpakkingen zal de focus zijn van Valipac voor de komende jaren.

Francis Huysman, Managing Director

&

Lieven Stalmans, Voorzitter

Valipac Presidence
Valipac Teams
Close

Incompatibilité du navigateur Web

Nous sommes désolés mais ce site Web n’est pas compatible avec Internet Explorer. Pour une expérience complète, veuillez utiliser des navigateurs Web tels que Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge ou Safari