Financieel resultaat 2022

Voor het eerst in 20 jaar hebben we in 2022 de tarieven verhoogd, met als gevolg een stijging van de omzet naar bijna 18 mio €. Deze extra inkomsten zullen de extra verplichtingen opgenomen in de nieuwe erkenning maar gedeeltelijk dekken. Het bestuursorgaan heeft besloten om de opgebouwde financiële reserves geleidelijk af te bouwen.

2022 was het eerste jaar van de nieuwe erkenning. De extra verplichtingen opgenomen in de nieuwe erkenning (zie kader blz. 14) hebben geleid tot extra uitgaven, die ook duidelijk naar voor komen in de grafiek.

Zo stijgen de ontpakkersvergoedingen n.a.v. de extra premie voor metaal, alsook de vergoeding voor traceerbaarheid en de werkingskosten door audits bij recycleurs in het buitenland.

Waar we in 2021 nog een niet-gerealiseerde meerwaarde van €939.000 konden rapporteren op onze beleggingsportefeuilles, moesten we voor 2022 een niet-gerealiseerde minderwaarde van €1.299.000 noteren. Dit werd veroorzaakt door de inflatie, energiecrisis en oorlog in Oekraïne, die een negatieve invloed hadden op zowel aandelen als obligaties op 31/12/2022. Gelukkig zien we in het eerste kwartaal van 2023 een voorzichtig herstel. Het boekjaar 2022 sluit af met een verlies van €1.250.000.

Zonder minderwaarde op de beleggingen had 2022 zo goed als break-even geëindigd.

Beeld Packlab Arteveldehogeschool (3)
 • 000€
 • 20.000
 • 15.000
 • 10.000
 • 5.000
 • 0
 • -5.000
 • -10.000

2021

2022

 • INKOMSTEN FACTURATIE KLANTEN
 • VERGOEDING ONTPAKKERS
 • VERGOEDING OPHALERS
 • VERGOEDING TRACEERBAARHEID
 • WERKINGSKOSTEN
 • FINANCIEEL RESULTAAT
 • TERUGDRAAIEN PROVISIES VOORGAANDE JAREN
 • RESULTAAT BOEKJAAR

In 2022 gingen we de uitdagingen van de nieuwe erkenning aan, met extra verplichtingen en bijbehorende kosten. Als er geen minderwaarde op de beleggingen was geweest als gevolg van externe factoren, zou 2022 dankzij een goede kostenopvolging break-even zijn geëindigd.

Luc Van de Vondel

Director Finance & Competence Centers

Valipac Luc Vandevondel

Nieuwe erkenning 2022-2026

De activiteiten van Valipac moeten om de vijf jaar door de Interregionale Verpakkingscommissie worden erkend. De huidige erkenning van Valipac omvat zeer ambitieuze aanvullende verplichtingen voor de periode 2022-2026, waaronder:

 • Identificatie van de finale recyclagebestemmingen voor alle soorten bedrijfsmatig verpakkingsafval,
 • Monitoring van de effectieve recyclage op de eindbestemmingen,
 • Stimuleren van recyclage in Europa
 • De uitvoering van projecten om de circulariteit van bedrijfsmatige verpakkingen te stimuleren
 • Stimuleren van het gebruik van recycled content in kunststof verpakkingen
 • Het opstellen van een plan om preventie en hergebruik van bedrijfsmatige verpakkingen te stimuleren.
Close

Incompatibilité du navigateur Web

Nous sommes désolés mais ce site Web n’est pas compatible avec Internet Explorer. Pour une expérience complète, veuillez utiliser des navigateurs Web tels que Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge ou Safari