Valipac als katalysator van de circulaire economie voor bedrijfsmatige verpakkingen

Ontdekken

Jaarverslag Valipac

2021 2021

Valipac als katalysator van de circulaire economie voor bedrijfsmatige verpakkingen

Valipac heeft een unieke positie in Europa. We zijn de enige organisatie die specifiek de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van bedrijfsmatige verpakkingen beheert. Het lineaire model van recyclage dat we sinds onze oprichting toepassen, maakte van België een pionier in het beheer en de recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen.

Scroll down

We zijn de enige organisatie die specifiek de uitgebreide producenten- verantwoordelijkheid van bedrijfsmatige verpakkingen beheert.

Huysman Francis

25 jaar geleden had de industrie nood aan een antwoord op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bedrijfsmatige verpakkingen. De grootste uitdaging op dat moment was om bedrijven te helpen de recyclagepercentages te behalen voor de verpakkingen die zij op de Belgische markt brachten. Om deze percentages te behalen voldeed het tot voor kort om de in België op de markt gebrachte en opgehaalde bedrijfsmatige verpakkingen te registreren.

Dit lineaire model heeft nu zijn grenzen bereikt. Vandaag zijn de behoeften en verwachtingen van bedrijven en overheden veranderd. We evolueren naar een circulair model waarin verpakkingsafval als grondstof gebruikt wordt om dicht bij onze grenzen nieuwe producten te maken en waarbij ook preventie, hergebruik en gemakkelijk recycleerbare verpakkingen belangrijk zijn.

Met die overstap zijn we eigenlijk al langer bezig. In het eerste deel van dit verslag blikken we terug op de belangrijkste realisaties van de voorbije jaren die de fundering zijn van het nieuwe Valipac-model. In het tweede deel gaan we in op de acties die we tijdens de hele duur van de nieuwe erkenning zullen nemen om de uitdagingen van de circulaire economie aan te gaan.

Veel leesplezier!

FRANCIS HUYSMAN
Managing Director van Valipac