Jaarverslag 2019
01

Woord vooraf

Enkel door kennis te delen komen we tot een circulaire economie.

Kennis laten circuleren

Om onze doelstelling van een circulaire Belgische voor bedrijfsmatige verpakkingen economie te bereiken, moeten we onze kennis laten circuleren. Want enkel door inzichten te delen en samen te werken, komen we tot de juiste innovaties om elke geproduceerde verpakking te verwerken tot een herbruikbare grondstof. Dat is waar Valipac sterk in gelooft en op inzet om zijn rol als kenniscentrum voor bedrijfsmatig afval waar te maken.

We willen als organisatie dan ook bruggen bouwen, in België en in Europa. Tussen alle verschillende actoren in de verpakkingsketen. Daarom richten we onze pijlen op alle stakeholders in de levenscyclus van de materialen.

Francis Huysman
 • We ondersteunen producenten om verpakkingen te ontwikkelen die gerecycleerd materiaal bevatten en die kwalitatief even goed zijn als verpakkingen gemaakt met virgin materiaal. Een voorbeeld zijn de circulaire krimphoezen uit 50% gerecycleerd materiaal afkomstig van de selectieve inzameling van folie bij bedrijven– een innovatie uniek in de wereld! Deze kennis delen we bovendien heel graag: de techniek om krimphoezen te maken met 50 % recyclaat is niet gepatenteerd en vrij beschikbaar. We zijn ook bereid om producenten van krimphoezen te helpen bij de technologische ontwikkeling om deze innovatieve hoezen te maken en op deze manier deze inzichten maximaal te verspreiden.
 • We stimuleren de bedrijven die goederen verpakken (onze klanten) om makkelijk recycleerbare verpakkingen te gebruiken die gemaakt zijn uit gerecycleerd materiaal. We zijn daarom gestart met een Europees platform dat alle stakeholders richtlijnen moet geven over het ontwerpen van circulaire verpakkingen.
 • We sensibiliseren bedrijven om elke gebruikte verpakking juist te sorteren en zoeken samen met de ophalers naar efficiëntere methodes van inzameling.
 • We hebben samen met de ophalers een databank opgebouwd – uniek in Europa – met cijfers over de afvalproductie van 180.000 ondernemingen in België. We delen onze inzichten en analyses uit onze database graag met de ophalers, sectorfederaties, overheden en andere Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid organisaties, zodat we samen de bedrijven gerichter kunnen sensibiliseren rondom hun sorteergedrag. Een mooie realisatie is de Business Intelligence tool die we ontwikkeld hebben voor de ophalers waar we mee samenwerken en dat hen moet toelaten om opportuniteiten te ontdekken voor meer selectieve inzameling bij hun bestaande klanten.
 • We werken aan de implementatie van een accreditatiesysteem van traders om de recyclagekwaliteit van ons afval buiten Europa te garanderen.

We kunnen opnieuw een mooi rapport voorleggen met 88,6% recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen.

Maar we willen de komende jaren nóg beter doen. We reiken bedrijven, ophalers, federaties, overheden en administraties dan ook graag de hand om samen na te denken over hoe we de transitie naar de circulaire economie kunnen realiseren. En dankzij deze totaalaanpak hebben we alle kansen aan onze kant om dit te bereiken.

Laat ons samen nog meer kennis delen om te circuleren naar een circulaire economie.

Francis HuysmanManaging Director

Kennis van en voor onze klanten

We reiken alle stakeholders in de levenscyclus van de materialen de hand om kennis te laten circuleren. En in de allereerste plaats natuurlijk onze klanten.

Opleidingen verpakkingsaangifte

Aan het begin van elk jaar helpen we onze klanten om hun aangifte in te vullen. Samen met Fost Plus bieden wij een opleiding aan van één namiddag op verschillende locaties in België waarop ze alles te weten komen over wetgeving, aangifte en tools voor zowel bedrijfsmatig als huishoudelijk afval.

Advies op maat

Valipac brengt geregeld een persoonlijk bezoek aan klanten. Hierbij geven we heel wat tips omtrent de aangiftes, de wetgeving, nieuwe sorteermogelijkheden, innovaties op vlak van recyclage… die specifiek toepasbaar zijn binnen het bedrijf. Met deze persoonlijke contacten onderhoudt Valipac een bevoorrechte relatie met haar klanten.

Verpakkingsdiagnoses

Veel klanten willen hun verpakkingen wel optimaliseren, maar weten niet goed waar te beginnen. Daarom ontwikkelde Valipac de gratis verpakkingsdiagnose. Tijdens deze audit van een halve dag, bekijken we samen met Fost Plus, het Belgisch Verpakkingsinstituut (IBE/BVI) en het Verpakkingscentrum van de Universiteit Hasselt de huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen die de klant gebruikt om zijn producten op de markt te brengen en gaan we op zoek naar “quick-wins”. We kijken hoe duurzaam zijn verpakkingen zijn, of alle verpakkingen wel nodig zijn en of er geen duurzamere alternatieven bestaan. Zo helpen we onze klanten om de beste keuze te maken voor hun verpakkingen.

tevreden-klanten

Tevreden klanten

Naast al onze initiatieven om klanten te informeren, luisteren we ook graag naar feedback en input van onze klanten. Dit voorjaar deden we daarom een bevraging naar hun tevredenheid. Hieruit blijkt dat 73,3% zeer blij is met de dienstverlening van Valipac – 25,9% is neutraal gebleven. En we kregen ook erg bruikbare suggesties om onze systemen te vereenvoudigen en overzichtelijker te maken. We hebben hiermee rekening gehouden om onze applicatie voor het indienen van de aangiften te verbeteren.

Bedrijfsmatige verpakkingen: resultaten 2018

Bijna 90% recyclage …
maar plastic en metaal vormen nog grote uitdaaging.

Voor het jaar 2018 zijn we erin geslaagd om aan te tonen dat 88,6% van de op de markt gebrachte bedrijfsmatige verpakkingen worden gerecycleerd.

Het totaal aantal eenmalige bedrijfsmatige verpakkingen die op de markt gebracht werd is met 748.842 ton stabiel gebleven. Papier en karton blijven de meest gebruikte materialen, wat goed nieuws is, want deze worden 100% gerecycleerd. Ook positief is dat 4 op de 5 bedrijfsmatige verpakkingen die op de markt komen herbruikbaar zijn.

Voor het referentiejaar 2018 hebben de bij Valipac aangesloten ophalers 54.543 ton bedrijfsmatige plastic verpakkingen als gerecycleerd gerapporteerd. Deze hoeveelheid is gelijk aan de voor het jaar 2017 gerapporteerde hoeveelheid. De eindbestemming van 8.276 ton kon echter niet worden geïdentificeerd. Dit tonnage is daarom in mindering gebracht op de recyclageresultaten van Valipac voor het jaar 2018.

Toch hebben we nog heel wat werk voor de boeg. Het recyclagepercentage van bedrijfsmatige plastic verpakkingen is met bijna 8% gedaald t.o.v. 2017 en bedraagt 45,8%.  We zullen dus met alle actoren in de keten een versnelling hoger moeten schakelen om plastic beter te sorteren en meer inzichten verkrijgen in de bestemmingen en de effectiviteit van de recyclage. Onze doelstelling is om het recyclagepercentage van plastic tegen 2030 naar 65% te brengen.

Ook de recyclage van metaal vormt nog een uitdaging. Al zit die eerder in een correcte registratie. Metalen verpakkingen worden nu vaak samen met gemengde metalen ingezameld, waardoor dit niet apart geregistreerd wordt. De uitdaging is dit te verbeteren zodat we tegen 2030 90% recyclage kunnen aantonen. Overigens is de daling voor metaal ten opzichte van 2017 niet te wijten aan een daling van de selectieve inzameling of recyclage maar wel aan het feit dat een aangesloten ophaler het Valipac-systeem heeft verlaten en deze inzamelcijfers niet meer opgenomen zijn.

recyclage-resultaten
papier-icon

750.000

eenmalige bedrijfsmatige verpakkingen op de markt gebracht

truck-icon

680.991

bedrijfsmatig verpakkingsafval gerecycleerd door aangesloten afvalophalers

circulary-icon

88,6%

bedrijfsmatig verpakkingsafval gerecycleerd

Onze resultaten zijn berekend in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving. Ze worden jaarlijks gecontroleerd en goedgekeurd door de Interregionale Verpakkingscommissie. De gerecycleerde tonnages zijn gebaseerd op de wegingen van de uitgaande stromen van aangesloten afvalinzamelaars. Bij de meeste aangesloten ophalers worden jaarlijks samenstellingsanalyses uitgevoerd om het aandeel van bedrijfsmatig verpakkingsafval te bepalen en alleen dit aandeel in onze cijfers op te nemen. De gerapporteerde cijfers worden jaarlijks gecontroleerd door onafhankelijke expertenbureaus.

4 verpakkingen op 5 zijn herbruikbare verpakkingen

bedrijfsmatige- verpakkingen

Resultaten van het referentiejaar 2018

Recyclage Houten

92,4%

recyclage houten bedrijfsmatige verpakkingen

Recyclage Plastic

45,8%

recyclage plastic bedrijfsmatige verpakkingen

Recyclage Papier

100%

recyclage bedrijfsmatige verpakkingen uit papier en karton

recyclage-metalen

74%

recyclage metalen bedrijfsmatige verpakkingen

Uitbetaald Premies

€ 7.148.000

uitbetaald aan premies (ref.jaar 2018)

Premies

 • containerpremies
 • recyclagepremie plastic
 • recyclagepremie hout
 • zakpremie
 • startpremie
primes

Financieel resultaat

Ref.jaar 2018

We sluiten het boekjaar af met een licht positief resultaat van € 234.000. Bijna 50% van onze inkomsten gaat terug naar de industrie onder de vorm van premies voor het sorteren van bedrijfsmatig verpakkingsafval.

Inkomsten facturatie klanten

14.608.000 €

Vergoeding ontpakkers

7.148.000 €

Werkingskosten

6.138.000 €

Vergoeding ophalers

2.148.000 €

Terugdraaien provisies voorgaande jaren

1.060.000 €

Resultaat boekjaar

+234.000 €

Monitoring van het sorteergedrag van bedrijven

Valipac verzamelt inmiddels al 2 jaar gegevens over de afvalproductie in bedrijven. Deze activiteit plaatst Valipac vandaag in een centrale rol op de bedrijfsafvalmarkt.

We zijn niet enkel de enigen die over betrouwbare en recente informatie beschikken, maar gebruiken deze bovendien om de actoren in de keten te sensibiliseren over het verbeteren van het sorteren van afval in bedrijven.

Continue verbetering

Valipac hecht veel belang aan de kwaliteit van de gegevens die door de ophalers worden gecommuniceerd. Kwaliteit is inderdaad een bepalende factor bij het trekken van relevante conclusies. Daarom worden alle gegevens die we ontvangen, kritisch gecontroleerd door ons team van 8 auditors.

ingezameld bedrijfsafval

Resultaten 2018

Hoeveelheden ingezameld bedrijfsafval per gewest (in ton)
 BrusselVlaanderenWalloniëBelgië
378.571
2.942.340
930.893
4.251.805
Bedrijfsrestafval249.124
945.348
445.906
1.640.378
Papier / Karton80.400
636.328
185.649
902.377
Onbehandeld hout3.257
183.656
47.554
234.466
Behandeld hout14.812
247.171
55.873
317.857
Gevaarlijk hout121
3.537
604
4.261
Ferrometalen9.210
688.058
150.537
847.805
Non-ferrometalen1.279
25.075
4.460
30.814
Gemengde metalen6.370
66.172
7.561
80.103
Hol glas10.260
29.490
6.169
45.919
Vlak glas937
25.714
4.257
30.908
Gevaarlijk glas12275
141
429
Plastic folie1.748
50.880
15.533
68.161
Harde kunststoffen966
38.598
6.224
45.788
EPS76
2.038
424
2.538

De gegevens zijn afkomstig van 158 bij Valipac aangesloten ophalers. Voor sommige stromen, zoals glas of metaal, beschikt Valipac echter niet over een maximale dekking omdat belangrijke ophalers geen deel uitmaken van het Valipac-systeem.

Evolutie ophaalpunten tussen 2017-2018
 BrusselVlaanderenWalloniëBelgië
Aantal unieke ophaalpunten21.344
123.305
42.589
187.238
Bedrijfsrestafval20.146
107.418
38.039
165.603
Papier / Karton10.3712.814
45.134
13.323
71.271
Onbehandeld hout294
4.083
1.275
5.652
Behandeld hout2.514
11.981
4.045
18.540
Gevaarlijk hout7366
77
450
Ferrometalen283
2.966
1.163
4.412
Non-ferrometalen27
1.122
345
1.494
Gemengde metalen167
2.389
624
3.180
Hol glas1.872
5.300
753
7.925
Vlak glas224
1.717
272
2.213
Gevaarlijk glas16
182
127
325
Plastic folie559
12.357
3.762
16.678
Harde kunststoffen156
2.766
796
3.718
EPS82
1.434
558
2.074

Evoluties 2017 / 2018

Grafiek Evolutie tonnages tussen 2017-2018

Globaal genomen stijgt het tonnage met 1,7%. De meeste stromen vertonen een stijging, met uitzondering van gevaarlijk glas (-18,6%), vlak glas (-13,5%), plasticfolies (-1%) en ferrometalen (-0,9%).

Tonnage 2018 (x 000)

 • 1.600
 • 1.400
 • 1.200
 • 1.000
 • 800
 • 600
 • 400
 • 200
 • 0
0,4%

Bedrijfsrestafval

2,4%

Papier / Karton

5,1%

Onbehandeld hout

4,5%

Behandeld hout

49,4%

Gevaarlijk hout

-0,9%

Ferro metalen

9,2%

Non ferro metalen

22,4%

Gemengde metalen

22,2%

Hol glas

-13.5%

Vlak glas

-18.6%

Gevaarlijk glas

-1%

Plastic folie

9.1%

Harde kunststoffen

3.6%

EPS

Evol. 2017/2018

Grafiek Evolutie ophaalpunten tussen 2017-2018

Het aantal ophaalpunten neemt met 3.266 toe. Het aantal ophaalpunten breidt zich uit voor alle materialen behalve voor gevaarlijk glas (-30,8%)

Ophaalpunten 2018 (x 000)

 • 160
 • 140
 • 120
 • 100
 • 80
 • 60
 • 40
 • 20
 • 0
1,5%

Bedrijfsrestafval

3,5

Papier / Karton

0,6%

Onbehandeld hout

7,7%

Behandeld hout

19,2%

Gevaarlijk hout

2,3%

Ferro metalen

7,5%

Non ferro metalen

18,2%

Gemengde metalen

3,8%

Hol glas

6,6%

Vlak glas

-30,7%

Gevaarlijk glas

7,7%

Plastic folie

7,5%

Harde kunststoffen

35,4%

EPS

Evol. 2017/2018

Kennis delen

Aan de hand van deze data-inzameling willen we het sorteren van afval in bedrijven verbeteren. Maar dit lukt ons niet alleen. Alle actoren in de keten moeten actief betrokken worden. Vandaag beschikken ze, dankzij Valipac, over concrete cijfers en analyses die hen in staat stellen om gerichte acties uit te voeren.

De afvalophalers spelen hierin een sleutelrol. Ze hebben vandaag toegang tot een Business Intelligence tool waarmee ze hun globale kennis van de markt en van hun eigen marktaandeel kunnen vergroten. Naast relevante analyses kunnen ze bijvoorbeeld ook de typologie van hun klanten bepalen en de mogelijkheden voor verbetering van het sorteren bij hun klanten identificeren.

kennis-delen-nl

Identificatie van het potentieel

Vandaag beschikt Valipac over een indrukwekkende hoeveelheid informatie. De verkregen data omvat om en bij 180.000 bedrijven en 27 verschillende parameters. Om deze gegevens op statistische wijze te kunnen hanteren, hebben we een partnerschap afgesloten met de Universiteit Hasselt. Aan de hand van een statistisch model willen we het potentieel dat voor sorteerverbetering vatbaar is, doelgericht in kaart brengen.

Dit najaar lanceerde de Universiteit van Hasselt een eerste analyse over de mogelijkheden om het sorteren van plasticfolies te verbeteren. Uit deze analyse blijkt dat de hoeveelheid plastic dat een bedrijf genereert, wordt bepaald door factoren zoals de hoeveelheid papier/karton dat het produceert, de sector waarin het actief is, zijn omzetcijfer, het aantal medewerkers en de hoeveelheid restafval dat het genereert.

Deze informatie vormt de basis voor de applicatie die ter beschikking staat van de afvalophalers en hen toelaat het potentieel voor verbetering van het sorteergedrag bij hun klanten te identificeren.

De analyses richten zich momenteel op de mogelijkheden om de sortering van plasticfolie en papier/karton te verbeteren. In de volgende stappen zullen we de analyses uitbreiden naar andere afvalstromen.

Op 26 november organiseerde Valipac haar eerste seminarie over de productie van bedrijfsafval en de monitoring van het sorteergedrag van Belgische bedrijven. Een uitgelezen moment van kennisdeling en uitwisseling met onze stakeholders.

Innovaties om de cirkel rond te maken

Valipac neemt op verschillende vlakken het voortouw op de weg naar meer circulaire verpakkingen in België én in Europa.

innovaties-cirkel-rond

Valipac, pionier in Europa

Zo zijn we de eerste organisatie die een Europees initiatief neemt om via overeenkomsten met traders de traceerbaarheid van recyclage van de bedrijfsmatig verpakkingsafval te verhogen. We zijn initiatiefnemer van een Europees platform om de circulariteit van alle plastic transportverpakkingen te beoordelen. In samenwerking met onze partners ontwikkelen we extra toepassingen voor gerecycleerde plastic om zo recyclage in Europa te stimuleren, een uniek project wereldwijd. Bovendien beschikken we als enige in Europa over een hypergedetailleerde databank van het sorteergedrag van 180.000 bedrijven die een aanwijzing geeft in welke bedrijven statistisch gezien nog meer bedrijfsafval gesorteerd kan worden.

 • Met al deze innovatieve projecten werken we gelijktijdig op de verbetering van alle schakels in de circulaire keten: van de producent over de gebruiker die moet sorteren tot de ophaler en de recycleur. Door alle actoren beter op elkaar af te stemmen, kunnen we de cirkel rond maken en onze grote ambitie om circulaire verpakkingen in Europa te stimuleren, waarmaken. We hebben een zeer dynamisch team met veel kennis en kunde waarmee we onze ideeën werkelijk kunnen uitvoeren. En gelukkig zien we dat ook andere organisaties binnen Europa ons voorbeeld willen volgen.
 • Want onze pioniersrol in Europa is ook een groot voordeel voor België. Ten eerste kunnen we zo als klein land toch een grote invloed uitoefenen in de aanpak van de uitdagingen rond bedrijfsmatige verpakkingen. We kunnen op internationale schaal kennis delen. En bovendien hangen ook vele grote bedrijven in België af van moederbedrijven in het buitenland voor beslissingen over hun verpakkingsbeleid. Dus we kunnen enkel invloed uitoefenen op dit beleid als we dit vanuit een Europese context benaderen.

Europees platform Design 4 Circularity

Nog voor een verpakking ontworpen wordt, moet eigenlijk al gedacht worden aan de recyclage ervan. Want de keuzes die we maken hebben een invloed op de recycleerbaarheid. Bij verpakkingen die naar de consument gaan, letten grote bedrijven hier al erg op en gebruiken ze zoveel mogelijk recycleerbare en gerecycleerde materialen. Op het vlak van verpakkingen voor transport is diezelfde reflex er nog niet. Daar wil Valipac verandering in brengen, op Europees niveau. Want de beslissingen omtrent deze soort verpakkingen liggen vaak niet bij lokale afdelingen van grote bedrijven. Daarom hebben we het initiatief genomen om het internationale platform ‘Design 4 Circularity’ op te richten waar bedrijven terechtkunnen voor advies rondom circulariteit bij de ontwikkeling van transportverpakkingen. We plannen de lancering van dit platform in juni volgend jaar.

design-circulary
selective-inzameling

Steeds meer selectieve inzameling

Valipac heeft een specifieke website ontwikkeld rond het sorteren in bedrijven: iksorteerinmijnbedrijf.be Deze website staat vol met informatie over de sorteerwetgeving, maar ook met advies over hoe een sorteerproject in een bedrijf aan te pakken. We geven ook opleidingen bij bedrijven om hen raad te geven over het sorteren van hun afval.

Maar we gaan nog verder. Zo heeft Valipac ook een innovatief systemen opgezet om inzameling van harde kunststoffen op bouwwerven te stimuleren. Het sorteren van dit afval op bouwwerven wordt immers vaak belemmerd door het gebrek aan plaats en de vele verschillende vaklieden uit verschillende beroepstakken die er werken. In 2005 heeft Valipac een efficiënt systeem opgezet om plasticfolie op bouwwerven selectief in te zamelen: via inzamelzakken die de aannemers gratis kunnen deponeren bij hun handelaar in bouwmaterialen.

In 2019 werd dit praktische en efficiënte inzamelingssysteem uitgebreid tot de inzameling van harde kunststoffen. Inmiddels bieden 18 bouwmaterialenhandelaren dit systeem aan hun klanten aan. Eenmaal ingezameld, worden de harde plastics uitgesorteerd en vervolgens gebruikt als secundaire grondstof voor de productie van nieuwe voorwerpen uit kunststof. Meer informatie op cleansitesystem.be

Om de selectieve inzameling van plasticfolie bij bedrijven te boosten, lanceerde Valipac eind 2018 een marketingcampagne naar 4.500 bedrijven uit de distributiesector (een sector die grote hoeveelheden plasticfolie genereert). Deze bedrijven ontvingen per post een kleine kartonnen vrachtwagen met 3 inzamelzakken. Een paar maanden na de lancering van deze actie, hadden honderden bedrijven reeds zakken bij hun ophaler bijbesteld.

Ook voor EPS heeft Valipac intussen een soortgelijk ophalingssysteem. Hiervoor zijn speciale inzamelzakken ontwikkeld die niet scheuren als ze bijeengedrukt worden tijdens het transport in de perswagen zodat er geen stukken bij het papier en karton belanden waarmee het samen opgehaald wordt. Drie ophalers bieden dit systeem al aan en vier anderen testen het op dit moment.

Meer inzichten voor ophalers

Om van gerecycleerde verpakkingen zo’n kwalitatief mogelijke grondstof te maken voor nieuwe verpakkingen, moeten we de gebruikte verpakkingen nog beter en selectiever sorteren en inzamelen bij onze bedrijven. Om dit te bewerkstelligen, hebben we onze databank gebouwd met gedetailleerde gegevens van onze ophalers over het sorteergedrag van maar liefst 180.000 Belgische bedrijven over 15 verschillende afvalstromen, die we al uitgebreid toelichtten.

Overeenkomsten met traders

Hoewel ons uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk recyclage in Europa te houden, zijn we voorlopig nog afhankelijk van export van afval buiten de Europese Unie. Om hier zoveel mogelijk toezicht op te houden en de kwaliteit van recyclage in het buitenland te kunnen garanderen, werken we samen met onze Nederlandse en Noorse collega’s aan de implementatie van een systeem van accreditatie voor traders. Hierbij sluiten we overeenkomsten af waarin traders zich, o.a… ertoe verbinden de traceerbaarheid van ons afval te garanderen. Onze doelstelling is dat tegen de lente 2020 80% van ons afval behandeld zal worden door aangesloten traders.

Gebruik gerecycleerd materiaal stimuleren in Europa

Om een kwalitatieve recyclage van ons bedrijfsmatig afval te garanderen, moeten we de recyclage in de toekomst meer binnen Europa houden. Op dit moment is Europa geen interessante markt voor recycleurs omdat er hier nog niet genoeg vraag is naar gerecycleerd materiaal als grondstof voor nieuwe producten bij zowel de verpakkingsproducenten als hun klanten. Valipac wil hier verandering in brengen.

Daarom hebben we in 2018 en 2019, samen met vele partners in het bedrijfsleven, innovatieve toepassingen ontwikkeld voor gerecycleerd materiaal die even kwalitatief zijn ‘virgin’ materialen.

Circulaire krimphoezen

Begin dit jaar hebben we krimphoezen gecreëerd voor bouwmaterialen die voor 50% uit gerecycleerd materiaal bestaan. Deze worden intussen getest door grote bedrijven zoals Coeck, Olivier Bricks, Saint-Gobain Autover, Vandersanden en Wienerberger.

Partners in dit project:
Wienerberger, Total, Oerlemans, Rymoplast, Fema en Go4Circle.

Stretchfilm met 25% gerecycleerd materiaal

Verder ontwikkelen we op dit moment een plastic stretchfilm die 25% gerecycleerde plastic bevat. Dit is een technisch uitdagend proces omdat de samenstelling van stretchfolie zeer complex is. De folie wordt nu getest en zal naar verwachting vanaf 2020 op de markt komen.

Partners in dit project:
Colruyt, Dow, U-Hasselt, Reynaers Aluminium, Mima Films en Rymoplast

Circulaire spanbanden

We willen spanbanden inzamelen, sorteren en recycleren tot nieuwe spanbanden. We onderzoeken de mogelijkheid om spanbanden onbeperkt vernieuwbaar te maken door voor nieuwe PET-spanbanden 100% gerecycleerd materiaal te gebruiken en voor PP-spanbanden 30-40%.

Partners in dit project:
Zargal, Suez, HSR, Ikea, Houtland, Coeck, Saint-Gobain en Ghent University.

Circulaire inkt

Bedrukte verpakkingsfolie is heel moeilijk te recycleren, aangezien de kleuren zich vermengen en het nieuwe product er dus niet meer goed uitziet. Vandaag worden ontinktprocessen gezocht voor bestaande inkten. Wij gaan dus omgekeerd tewerk. Ons doel is om innoverende inkten te ontwikkelen die oplossen tijdens het recyclageproces en zo bedrukte verpakkingen makkelijk recycleerbaar te maken.

Partners in dit project zijn:
Toyo Ink Group, Rymoplast, Oerlemans Packaging, Suez en Fost Plus.

Deze innovaties zijn nog maar een begin. Uiteraard hebben we hiermee niet van vandaag op morgen voldoende toepassingsmogelijkheden in Europa. Dit zal wat tijd vergen, maar we blijven constant innoveren, sensibiliseren en informeren om zo snel mogelijk toe te werken naar een circulaire verpakkingseconomie met voldoende toepassingsmogelijkheden in Europa.

Getuigenissen partners

Laurent Gérard

Vice President / General Manager Stretch Division Mima Films te Virton (België), partner voor de plastic stretchfilm met 25% gerecycleerd materiaal.

“We zijn immers al langer op zoek naar milieuvriendelijkere alternatieven voor onze plasticfolies. Zo hebben we bijna 20 jaar geleden al een folie ontwikkeld die veel dunner was, zodat we minder plastic moesten gebruiken voor dezelfde bescherming van gepalletiseerde ladingen. Ook maakten we in 2013 een folie zonder kartonnen kokers vanbinnen, die een aanzienlijke vermindering van de ecologische voetafdruk en de H²0 voetafdruk tijdens de productie mogelijk maakt. Ook bioplastic hebben we uitgetest.

Maar het gebruik van gerecycleerd materiaal in onze folie is volgens ons absoluut de toekomst. Het is een duurzame oplossing die geen water of extra vervoer vergt. We kunnen hiervoor zelfs de snippers folie recupereren die in ons productieproces verloren gaan.

Maar het gebruik van gerecycleerd materiaal in onze folie is volgens ons absoluut de toekomst. Het is een duurzame oplossing die geen water of extra vervoer vergt.

Gerecycleerd materiaal gebruiken is de toekomst

We kunnen hiervoor zelfs de snippers folie recupereren die in ons productieproces normaal verloren gaan.

Onze klanten – waaronder grote merken als L’Oréal en Ikea – zijn alvast erg geïnteresseerd in dit soort circulaire folie. En we schatten dat zo’n 80% van onze klanten tegen 2023 naar deze folie zal willen overschakelen.

We verwachten dat we onze folie met 25% gerecycleerd materiaal in 2020 op de markt zullen kunnen brengen. Om onze capaciteit te kunnen verhogen hebben we hiervoor net speciaal een machine aangekocht om zelf plastic te kunnen recycleren. Maar we hopen in de nabije toekomst te kunnen overschakelen op Europese recycleurs die ons de juiste kwaliteit gerecycleerd materiaal zullen kunnen aanleveren om onze circulaire folies op grote schaal te produceren.”

Eric De Deckere

CSR manager, Port of Antwerp

“De data van Valipac over wat en hoeveel de bedrijven in de haven sorteren zijn voor ons een goudmijn aan informatie. Hiermee kunnen we op een onderbouwde en gerichte manier werken aan duurzame ontwikkeling, een heel belangrijk thema voor de Haven van Antwerpen. Het past immers binnen onze maatschappelijke rol om optimaal in te zetten op een verantwoord gebruik van grondstoffen. In de eerste plaats vanuit het belang voor het milieu uiteraard, maar ook voor het economische voordeel: met de huidige grondstofschaarste is het belangrijk dat we minder stoffen verliezen en de stofkringlopen sluiten.

Dankzij de data van Valipac weten we nu exact hoe groot onze afvalstromen zijn en welke sectoren het goed doen en welke niet. Zo kunnen we op een gerichte manier bijsturen en sensibiliseren en ook jaarlijks meten welke impact dit heeft.

De data laten zien dat we het best goed doen met 2/3 van het bedrijfsafval dat aan de bron wordt gesorteerd. Maar ook dat de kleinere bedrijfjes op onze site het wat moeilijker hebben met sorteren.

Het is belangrijk dat we minder stoffen verliezen en de stofkringlopen sluiten

Dus dit is een punt waar we aandacht aan gaan besteden. Ook de scheiding van bepaalde fracties kan zeker nog verbeteren net als de scheiding van het “huishoudelijk” afval dat de werknemers achterlaten op de werkvloer.

We hebben in dat kader intussen dan ook een survey gelanceerd onder de bedrijven om te weten hoe zij denken dat we de selectieve inzameling nog kunnen verbeteren en tot welke inspanningen zij nog bereid zijn. Samen met Valipac en Fost Plus streven we daar naar een continu verbetering onder meer via een infosessie voor bedrijven uit de haven om op die wijze mogelijke verbeterpunten te detecteren.

Wij geloven in een circulaire toekomst. En we zijn heel dankbaar dat Valipac ons standpunt deelt.”

Om af te ronden

Het zal tijd vergen, maar we geloven rotsvast in ons doel van een circulaire verpakkingseconomie in Europa.

roger-van-der-linden

Samen de cirkel rond maken

We zijn sterk bezig, wij én onze partners. We mogen trots zijn dat we in België een pionier hebben zoals Valipac, dat samenwerking stimuleert en zo performant is dat we een voorbeeld zijn in Europa.

Valipac wordt steeds relevanter. De bedrijven begrijpen steeds beter dat we zuiniger moeten omgaan met onze grondstoffen, dat we moeten hergebruiken waar mogelijk, ook onder impuls van consumenten en de maatschappij.

En Valipac ondersteunt hen hierin. We hebben de verpakkingscirkel uitgetekend en bestudeerd en we werken op elk onderdeel om te stimuleren, aan te sturen en oplossingen aan te reiken. Maar uiteraard moeten de bedrijven uiteindelijk zelf beslissingen en acties nemen.

Want de cirkel is nog niet rond. We hebben nog veel werk voor de boeg om onze verpakkingen effectief circulair te maken. Vooral kunststoffen blijven de grote uitdaging, zoals we ook zien in onze verzamelde data. Elk jaar blijft de productie stijgen omdat er meer en meer materialen vervangen worden door kunststof.

De kunststoffen op zich zijn hierbij niet meteen het probleem. Een wereld zonder plastic is ook absoluut niet wenselijk. Maar we moeten wel meer nadenken over extra recyclagemogelijkheden en gebruik maken van gerecycleerde materialen om nieuwe kunststoffen te maken. Een aanpak op Europees niveau is hier een absolute must.

Valipac heeft met verschillende projecten al aangetoond dat dit kan, maar de markt én de politiek moeten volgen. Want ook de reglementering speelt een grote rol. Op dit moment worden alle kunststoffen over één kam geschoren, of ze nu gerecycleerde materialen bevatten of niet. Dit moeten we veranderen, want anders zal de industrie nooit evolueren naar kunststoffen met gerecycleerde materialen.

Valipac heeft samen met al zijn partners dus een erg belangrijke rol te spelen in de komende jaren. Het zal tijd vergen, maar we geloven rotsvast in ons doel van een circulaire verpakkingseconomie in Europa.

Dus laat ons samen de cirkel rond maken.

Roger Van der LindenVoorzitter Valipac