01

Financiële cijfers

We sloten 2023 quasi break-even af, met een licht negatief saldo van 36.000 €. De hoeveelheden verpakkingen die in 2022 op de markt gebracht werden daalden tegenover het jaar ervoor. Dit was toe te schrijven aan de moeilijke economische situatie en de energiecrisis in 2022. Hierdoor daalden ook de inkomsten uit facturatie aan onze klanten voor alle activiteitensectoren met uitzondering van de distributiesector. Vooral de bouwsector werd getroffen, met een daling van 10% in onze facturatie tot gevolg.

De daling van de inkomsten wordt echter gecompenseerd door lagere uitgaven voor de premies aan ontpakkers. Tegen de verwachtingen in realiseerden we ook een meerwaarde van bijna een miljoen Euro op onze investeringsportefeuille, een resultaat dat aanknoopt met dat van 2021.

 • X.000€
 • 20.000
 • 15.000
 • 10.000
 • 5.000
 • 0
 • -5.000
 • -10.000

2022

2023

 • Inkomsten facturatie klanten
 • Vergoeding ontpakkers
 • Vergoeding ophalers
 • Vergoeding traceerbaarheid
 • Werkingskosten
 • Investeringen
 • Waardevermindering
 • Financieel resultaat
 • Terugdraaien provisies
 • Resultaat boekjaar

02

Gedreven bestuursorgaan

We zijn trots op de verscheidenheid aan talenten en vaardigheden van onze medewerkers, van technische experts tot communicatiespecialisten en projectmanagers.
Samen met ons bestuursorgaan is hun engagement om mee te bouwen aan een circulaire economie en hun kennis te delen cruciaal voor het succes van Valipac.

Ons bestuursorgaan speelt een actieve rol en zet drie keer per jaar de strategische lijnen van Valipac uit. De leden zijn vertegenwoordigers van de sectorfederaties, waarvan onze klanten lid zijn. Het aantal vertegenwoordigers per sector komt overeen met hun tonnage aan verpakkingsafval. Behalve actieve leden zetelen er ook waarnemende leden in ons bestuursorgaan. Zij vertegenwoordigen de professionele organisaties VBO, BECI, UWE en VOKA.

Sieges Conseil Nl

Opdeling zetels Bestuursorgaan

03

Werken bij Valipac

Betrokken team

Bij Valipac is elke medewerker uniek met eigen prioriteiten en verantwoordelijkheden. Ons team is dan ook zeer divers qua achtergrond en expertise. Maar samen trekken we aan hetzelfde zeel.

Al onze medewerkers zijn overtuigd van de kracht van innovatie en samenwerking om de complexe uitdagingen van verpakkingen aan te gaan. We zijn een gepassioneerde community die zich inzet voor een positieve impact op de planeet. Hierbij speelt iedereen een cruciale rol voor het realiseren van onze missie: het verminderen van de milieueffecten van verpakkingen door preventie, hergebruik en recyclage te bevorderen. Zo spelen we een essentiële rol bij de verduurzaming van bedrijfsmatige verpakkingen in het kader van een circulaire en verantwoordelijke economie.

Maak kennis met Dries, Elien en Pieter en ontdek wat hen drijft om hun job bij Valipac met hart en ziel te doen.

Werken bij Valipac voelt als een investering in de waarden die we als familie belangrijk vinden, zoals betrouwbaarheid, pragmatisme, zorgzaamheid en innovatie. Ons team van getalenteerde en toegewijde professionals belichaamt de kernwaarden die van Valipac een uitzonderlijke werkgever maken.

Aantrekkelijke werkgever

Het welzijn van onze medewerkers staat centraal. Met een uitdagende jobinhoud, een competitief salarispakket, ruime autonomie en ontwikkelingskansen in een aangename werkomgeving is Valipac een aantrekkelijke werkgever. Dit wordt bevestigd door een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek van Pulso waar onze medewerkers in 2023 aan deelnamen.

Valipac-medewerkers tonen zich zeer tevreden over hun job en werkomgeving. Dit blijkt uit de beduidend betere scores vergeleken met een relevante referentiegroep op het vlak van betrokkenheid, werktevredenheid, organisatorische betrokkenheid, loyaliteit, ongewenst gedrag, burn-out en absenteïsme. De score voor het stressniveau ligt in lijn met de referentiegroep.

Grafiek Aantrekkelijke Werkgever

Uitschieters in de waardering van Valipac als werkgever zijn volgens de medewerkers onze flexibiliteit naar hen toe, in combinatie met een uitstekende werksfeer en een grote collegialiteit.

Grafiek Valipac Werkgever
Grafiek Valipac Werkgever Mobile