01

Valipac haalde de recyclagedoelstellingen van 2022 met glans!

Dankzij de gezamenlijke inspanningen van alle stakeholders hebben we 698.000 ton bedrijfsmatige verpakkingen gerecycleerd, of m.a.w. 90,3% van de verpakkingen die onze klanten op de markt hebben gebracht.

Papier & Carton
99,6%

445.000 ton gerecycleerd papier/karton

Bois
85,2%

157.000 ton gerecycleerd hout

Plastique
62,1%

63.000 ton gerecycleerd Kunststof

Métal
93,3%

33.000 ton gerecycleerd Metaal

Recycle
90,3%

Van de verpakkingen die door onze klanten op de markt worden gebracht, wordt gerecycleerd.

Samen met onze partners zijn we erin geslaagd om de recyclage aan te tonen van niet minder dan 90,3% van de totale hoeveelheid bedrijfsmatige verpakkingen die onze klanten in 2022 op de markt hebben gebracht. Een resultaat in lijn met de resultaten van de voorgaande jaren dat bewijst dat onze volgehouden inspanningen op het vlak van selectieve inzameling vruchten afwerpen.

Ons land vervult dankzij de efficiënte beheersorganismen Valipac en Fost Plus een voortrekkersrol binnen de Europese Unie. Ook vandaag scoren we al beter dan het doel van 70% recyclage van verpakkingsafval dat Europa vooropstelt voor 2030.

Evolutie over 3 jaren

 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 100%
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 20%
 • 0
papier / carton
bois
plastique
metal
totaal

02

Onder de loep

Papier & Carton

Papier en karton

Voor de recyclage van papier en karton zien we een normalisering van de situatie. De cijfers voor 2022 zijn vergelijkbaar met die van de periode voor Covid. Door het hernemen van de economische activiteit lag de ingezamelde hoeveelheid papier en karton in 2021 uitzonderlijk hoog.

Bois

Hout

De energiecrisis van 2022 had een opmerkelijke impact op de hoeveelheid hout die kon worden gerecycleerd. Dat leidde tot een lagere recyclagegraad dan in 2021.

Plastique

Kunststof

Een uitschieter was de recyclage van kunststof verpakkingen, waar we de Belgische doelstelling voor 2023 én de Europese doelstelling voor 2030 van 55% nu al met 7 punten overtreffen. De hoeveelheid gerecycleerd bedrijfsmatige kunststof verpakkingen is licht toegenomen tegenover 2021. Dat positieve resultaat behaalden we ondanks audits van SGS waaruit bleek dat iets meer dan 2.000 ton niet conform de Europese regels werd gerecycleerd. Het voorval illustreert dat het nodig blijft om te investeren in traceerbaarheid en verificatie van de recyclage, zoals we consequent doen.

Métal

Metaal

Voor metaalverpakkingen zetten we een schitterend resultaat van 93% neer. Dankzij de toetreding van een aantal schrootwerven ligt de recyclagegraad duidelijk hoger dan in 2021. Het resultaat overstijgt ook de door de Belgische overheid recent verhoogde doelstelling van 90%.

Voorlopige resultaten 2023: minder verpakkingen op de markt, meer recyclage, minder verbranding.

Met een totale hoeveelheid gerecycleerd bedrijfsmatig verpakkingsafval van 735.330 ton doen we dankzij jullie inspanningen zo’n 3% beter dan in 2022. Bij de hoeveelheden die werden verbrand met energierecuperatie zien we een daling van zo’n 6% over alle materialen heen. Deze daling wordt vooral in de hand gewerkt door een daling bij de hoeveelheid houten verpakkingen.

 • Papier-karton: de grootste fractie, traditioneel het papier-karton, tekent een stijging van 3% tot 468.000 ton, na de daling die we in 2022 optekenden ten opzichte van 2021.
 • Hout: Bij het hout lijkt de daling van verbranding met energierecuperatie ten goede te zijn gekomen van de gerecycleerde hoeveelheden, die een mooie 5% stijging optekenen.
 • Kunststoffen: bij de kunststoffen stellen we een belangrijke stijging van 4% vast, wat vertrouwen geeft om de 65% recyclage te blijven behalen tegen 2030.
 • Metaal: helaas vertoont de gedeclareerde hoeveelheid metalen bedrijfsmatig verpakkingsafval een daling ten opzichte van 2022. Met de huidige vooruitzichten van de evolutie van de op de markt gebrachte hoveelheden lijkt het recyclageresultaat echter niet in het gedrang te komen.

Daling van de op de markt gebrachte verpakkingen

Hoewel de verwerking van de aangiftes van onze klanten nog volop bezig is, merken we toch een algemeen dalende trend ten belope van 2% voor wat de op de markt gebrachte hoeveelheden bedrijfsmatige verpakkingen betreft. Daarmee komt het totaal van de op de markt gebrachte hoeveelheden bedrijfsmatige verpakkingen in 2023 op zo’n 756.000 ton.

Voorlopige recyclageresultaat

Zetten we de ingezamelde en verwerkte hoeveelheden bedrijfsmatig verpakkingsafval af tegen de ingeschatte hoeveelheden op de markt gebrachte bedrijfsmatige verpakkingen in 2023, dan realiseren we een recyclagepercentage van 95%. Een welgemeende dankjewel aan alle operatoren om dit resultaat voor de Belgische industrie te helpen realiseren!