01

Woord van de Voorzitter en de CEO

Lieven Stalmans President

Lieven Stalmans

Voorzitter

Valipac positioneert zich steeds meer als een toekomstgerichte organisatie en een voorbeeld voor andere UPV-systemen voor bedrijfsmatige verpakkingen in andere landen.

Francis Huysman Director

Francis Huysman

Managing Director

Dit succes is mede te danken aan onze toegewijde medewerkers, die zich inzetten voor duurzaamheid en innovatie in circulariteit voor bedrijfsmatige verpakkingen. We zijn klaar voor toekomstige uitdagingen!

Valipac blijft trouw aan haar hoofddoelstelling om voor de Belgische industrie een collectief antwoord te bieden op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bedrijfsmatige verpakkingen. In 2023 werden wederom de doelstellingen bereikt en gaven we invulling aan de verplichtingen van de lopende erkenning voor de periode 2022-2026.

Het jaar 2023 stond voorts in het teken van verdere groei en professionalisering van onze activiteiten. Met onze samenwerking met Verpact, Nederlandse UPV-organisatie voor bedrijfsmatige verpakkingen, hebben we belangrijke stappen gezet op het gebied van internationale samenwerking voor tracering en auditering. Andere landen, zoals IJsland en Ierland, tonen ook interesse in onze expertise op het gebied van auditering. Deze synergiën vergroten de impact op de duurzame recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen.

Ook het stimuleren van het gebruik van recycled content heeft vorig jaar een internationale dimensie gekregen. Vandaag delen we onze database van plastic verpakkingen die gecertificeerde recycled content bevatten al met Frankrijk en Duitsland. Groot-Brittannië zal na de zomer volgen.

Gegevens over de circulariteit van verschillende materialen zijn een belangrijke bron van kennis. Hierdoor kunnen we onze klanten helpen bij hun duurzaamheidsrapportages. We hebben daarom vorig jaar een departement opgericht dat zich specifiek richt op het beheer van verschillende toepassingen, het gebruik van gegevens en het waarborgen van de nodige beveiliging.

Valipac positioneert zich steeds meer als een toekomstgerichte organisatie en een voorbeeld voor andere UPV-systemen voor bedrijfsmatige verpakkingen in andere landen. Dit succes is mede te danken aan onze toegewijde medewerkers, die zich inzetten voor duurzaamheid en innovatie in circulariteit voor bedrijfsmatige verpakkingen. We zijn klaar voor toekomstige uitdagingen !

Francis & Lieven