Onze klanten begeleiden naar meer circulariteit

Samenwerken aan een circulaire economie begint bij het bekrachtigen van alle stakeholders. Onze klanten hebben hier een heel belangrijke rol te spelen door op zoek te gaan naar de meest duurzame verpakkingen. Onze rol bestaat erin onze klanten zo goed mogelijk te begeleiden naar meer circulariteit in de keuze van hun bedrijfsmatige
verpakkingen.

De verpakkingsdiagnoses zijn een concrete tool die we gebruiken om onze klanten hierin te begeleiden. Ze zullen in de komende jaren zeker nog toenemen. Daarnaast
zullen we ook “Design4Recycling guidelines” ontwikkelen om onze klanten beter te informeren over de duurzaamheid van de bedrijfsmatige verpakkingen.

Ook eco-modulatie zal een tool zijn voor bedrijven om meer in te zetten op circulariteit. Eigenlijk passen we dit al jaren toe. We hebben altijd al een gedifferentieerd tarief gebruikt in functie van het type verpakking. Met de nieuwe bijdragen die vanaf januari 2022 van toepassing zijn, zetten we nog meer in op eco-modulatie, en wordt het verschil in tarief tussen recycleerbare en niet-recycleerbare verpakkingen groter..

ONZE NIEUWE TARIEVEN

Type verpakking Tarief per ton
Recycleerbare verpakkingen excl. plastic 17 €
Recycleerbare plastic verpakkingen 53 €
Niet recycleerbare verpakkingen 80 €
Herbruikbare verpakkingen 0 €

We willen bedrijven die gebruik maken van plastic verpakkingen op basis van recyclaat, financieel steunen.

Arrow OutHET GEBRUIK VAN RECYCLAAT
IN NIEUWE PLASTIC VERPAKKINGEN STIMULEREN

Heel wat bedrijfsmatige verpakkingen worden vandaag al apart opgehaald, maar wat betreft het gebruik van recyclaat bij het vervaardigen van nieuwe plastic verpakkingen kan Europa zeker nog een tandje bijsteken. Daarom willen we bedrijven die gebruik maken van plastic verpakkingen op basis van recyclaat, financieel steunen, om zo de cirkel rond te maken.

Vanaf aangiftejaar 2022 ontvangen onze klanten een bonus van € 50/ton gerecycleerd materiaal in de bedrijfsmatige plastic verpakkingen die gebruikt worden om hun goederen in België op de markt te brengen. De bonus geldt voor verpakkingen die ten minste 30% post-consumer gerecycleerd materiaal bevatten, m.a.w. afkomstig van de selectieve inzamelingen bij bedrijven.

Om onze klanten te helpen leveranciers van gecertificeerde verpakkingen te vinden, hebben we
het platform myRecycledContent. com ontwikkeld. Deze website is een ontmoetingsplaats tussen enerzijds de gebruikers van verpakkingen op basis van recycled content en anderzijds de producenten die deze verpakkingen aanbieden.