De selectieve inzameling bij bedrijven verder aanmoedigen

Sinds 2017 registreren we de afvalproductie van 16 verschillende stromen en identificeren we welke bedrijven deze stromen wel of niet sorteren.Dankzij deze informatie kunnen we effectieve communicatiecampagnes op maat uitwerken om bedrijven te helpen hun afval beter te sorteren.

De resultaten van deze campagnes worden gemeten aan de hand van de premie-aanvragen van aangesloten ophalers. Dat het aantal bedrijven dat van de premies profiteert elk jaar gemiddeld met 3% stijgt, is een goed teken! Dit jaar waren dat er iets meer dan 38.000.

Primes Elargi

Arrow Out  PREMIESYSTEEM UITGEBREID

Om nog meer bedrijven aan te zetten tot het sorteren van afval, breiden we de premies uit.

Vanaf 2022 stijgt de startpremie van € 100 naar € 150, en starten we met een nieuwe premie van € 10/ton voor de recyclage van metalen verpakkingen.