De lokale recyclage stimuleren

We zijn er ons allemaal van bewust dat het exporteren van verpakkingsafval
naar Azië of Turkije geen duurzame oplossing is. Bovendien is dit een verlies aan mogelijke lokale tewerkstelling en de lokale creatie van toegevoegde waarde.

Daarom willen we op termijn inzetten op meer lokale recyclage, onder meer door het betalen van premies aan ophalers en traders die hun plastic verpakkingsafval lokaal recycleren.

Lokale recyclage, of recyclage binnen de EU is de bouwsteen van meer circulariteit, omdat stromen die lokaal worden gerecycleerd duurzamer en beter traceerbaar zijn met meer garanties op de effectieve recyclage.

Vanaf 2022, stimuleren we de lokale recyclage van bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval door 2 soorten premies:

  • Een premie van € 20/ton voor materiaal dat binnen de EU gerecycleerd wordt.
  • Een premie van € 10/ton voor materiaal dat in België of de onmiddellijke omgeving gerecycleerd wordt.

Stromen die lokaal worden gerecycleerd, zijn duurzamer en beter traceerbaar.

Deze premies, samen met de Eu- CertPlast-premie, zijn cumulatief. Ze worden toegekend aan de aangesloten ophalers of traders die het bewijs kunnen leveren dat ze bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval van Belgische oorsprong rechtstreeks en effectief in de EU hebben laten recycleren.