Betere traceerbaarheid voor meer garanties van recyclage

Sinds 2018 werken we op de traceerbaarheid van verpakkingsafval.

Tot nu toe hebben we ons vooral gericht op plastic afval. In de volgende jaren zullen we ook toeleggen op de cartografie van de bestemmingen van andere afvalstromen zoals papier en karton.

Garantie Recyclage

EEN PREMIE VOOR RECYCLAGE BIJ GECERTIFICEERDE RECYCLEURS

Vanaf 2022 geven we een financiële stimulans van € 5/ton aan de aangesloten ophalers of traders die hun bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval laten verwerken door een EuCertPlast of equivalent gecertificeerde recycleur.

EuCertPlast is een Europees certificeringsprogramma voor de recyclage van plastic. EuCertPlastcertificatie van de recycleurs (of equivalent) geeft extra garanties m.b.t. de effectieve recyclage en dat de broadly equivalent conditions nageleefd worden.

Samen met SGS voeren we audits bij de lokale recycleurs om de effectieve recyclage van het bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval te controleren. Een belangrijk aspect hierbij is dat dit onder “broadly equivalent conditions” gebeurt (controle dat de recycleur geen gebruik maakt van kinder- of gedwongen arbeid, dat de correcte leefomstandigheden gegarandeerd worden en de site voldoet aan alle algemene milieu- en veiligheidsvoorwaarden).

Onze nieuwe erkenningstekst legt ons de verplichting op om tegen 2024 naar een volledige tracering te evolueren en minstens 90 % van de hoeveelheden die naar trading gaat jaarlijks te auditeren. De hoeveelheden die niet controleerbaar zijn, zullen niet kunnen opgenomen worden in onze recyclagecijfers.