Uitdaging 4

De recycleerbaarheid en circulariteit promoten

Uitdaging 4

‘Samenwerken aan een circulaire economie’ is bij ons geen lege slogan, maar een ambitieuze doelstelling. Met alle stakeholders kijken we naar mogelijkheden om bedrijfsmatig verpakkingsafval maximaal te recycleren en te hergebruiken.

In 2020 hebben we verder ingezet op de innovatieve circulaire projecten om binnen Europa ook meer vraag naar recyclaat te creëren.

16,9 km circulaire folie gratis ter beschikking gesteld.

Het olievlekeffect van circulaire krimphoezen

In 2020 werd de laatste hand gelegd aan een circulaire krimpfolie die voor de helft uit recyclaat bestaat en voor de andere helft is gebaseerd op een virgin polymeermix. Het procedé is economisch haalbaar en werd bewust niet gepatenteerd om het massaal doorgang te laten vinden. De samenwerking met Wienerberger in 2019 heeft model gestaan voor de bouwsector. Andere toonaangevende bedrijven in deze sector doen momenteel testen op hun verpakkingen om virgin materiaal te vervangen door gerecycleerd materiaal.

Realisaties van 2020

Disseminatie van de circulaire hoezen

Pieter Bockaert

Marketing bij Bouwpunt

In samenwerking met distributieketen Bouwpunt en Adimat, hun aankoopcentrale, test Coeck Betonfabriek momenteel het gebruik van grondstofzakken (grind, cement, zand) van gerecycleerd materiaal. Voor dit product zou de bedrukking van het logo op de zak worden teruggebracht tot maximaal 5%.

 

Het mooie aan deze samenwerking is de gedeelde visie tussen de verpakker, de ontpakker en Valipac.

“We zijn al vele jaren partner en ambassadeur van Valipac. Voor de juiste afvalverwerking kunnen we steeds rekenen op hun netwerk en expertise. Een van de mooiste verwezenlijkingen van Valipac tot nu toe is het Clean Site System: het selectief inzamelen van bouwfolie en gebruikte pallethoezen. Door dit systeem worden er per jaar bij ons alleen al meerdere ton
bouwplastic “gered” van de verbrandingsoven. Sinds kort loopt er een circulair project dat we geïnitieerd hebben met als doel meer circulaire verpakkingen te ontwerpen. Het is de bedoeling om samen met Valipac, Bouwpunt en onze leverancier Coeck de ingezamelde plastics voor minstens 50% te hergebruiken in onze private label verpakkingen (grondstofzakken). Het mooie aan deze samenwerking is de gedeelde visie tussen de verpakker, de ontpakker en Valipac. Dit circulaire project willen we alvast verder uitbreiden naar het hergebruik van circulaire stretchfolies.”

Pieter Bockaert

Circulaire krimphoezen bij Saint-Gobain Autover

De belangrijkste realisatie van 2020 is echter niet in de bouwsector gebeurd. Naar aanleiding van een publicatie op LinkedIn ter promotie van de circulaire krimphoezen, heeft Saint-Gobain Autover met ons contact opgenomen. Een jaar later heeft Saint-Gobain Autover een Europese aanbesteding uitgeschreven voor de levering van beschermingsfolies voor autoruiten uit gerecycleerd materiaal voor al haar filialen in Europa. De 600 ton folie die de groep jaarlijks gebruikt, bevat nu 50% gerecycleerd plastic afkomstig van selectieve inzamelingen bij bedrijven.

Timothee De Greift

Supply Chain Director for Saint-Gobain Sekurit AGR Activity & Managing Director of Autover Distribution in Bastogne

“Saint-Gobain heeft zich tot doel gesteld om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn en de verschillende fasen van ons traject worden steeds beter afgebakend. Op het vlak van toeleveringsketen zijn verpakking en transport de belangrijkste actiemiddelen van Autover. In juli 2019 plaatste Valipac op LinkedIn een oproep aan partners om krimpfolie met 50% gerecycleerd materiaal afkomstig van selectieve inzameling bij bedrijven te testen.”

 

Het is ook een mooie kans om betrokken te raken bij de circulaire economie in zijn meest deugdzame zin.

Met deze plastics beschermen we onze producten, wat ons toelaat het aantal transporten te verminderen door maximaal onderdelen per zending te laden. Daarom hebben we dit nieuwe gerecycleerde plastic natuurlijk vrijwillig getest. Het is ook een mooie kans om betrokken te raken bij de circulaire economie in zijn meest deugdzame zin. Na een eerste overtuigende test in Bastenaken, het Europese centrale magazijn van Autover, hebben we een Europese aanbesteding uitgeschreven voor al onze 28 magazijnen die dit soort producten zouden kunnen gebruiken.

Dankzij de consolidatie van de volumes van al onze Europese magazijnen konden we een wereldwijde aankoopovereenkomst sluiten. Hiermee kunnen we de koolstofuitstoot van de productie van deze plastic met 34% verminderen, d.w.z. met 211 ton CO2 per jaar. We behouden hiermee onze competitiviteit op de markt en zijn trots op het actief bijdragen aan de duurzame overgang van ons bedrijf. Autover heeft de ambitie om bij te dragen aan een duurzamere toekomst door het aandeel gerecycleerd materiaal in onze plastic verpakkingen geleidelijk aan te verhogen.”

Timohee Dg

Wist u dat…

De circulaire krimphoezen genomineerd werden voor een Best Belgian Award for the Environment van het VBO, alsook voor PRS Europe Awards in de categorie Product Technology of the Year.

Genomineerd worden is voor ons belangrijker dan winnen! Ons uiteindelijke doel is namelijk zoveel mogelijk zichtbaarheid creëren, om het product zo breed mogelijk op de markt te brengen, en zo meer afzet voor gerecycleerd materiaal te ontwikkelen.

Stretchfilm met 25% gerecycleerd materiaal

Jaarlijks wordt in België gemiddeld 40.000 ton stretchfolie gebruikt. Een stretchfilm met 25% gerecycleerd materiaal zou dus al een erg mooie vooruitgang zijn. De formule hiervoor wordt op dit moment volop getest en gefinetuned. Dit is een technisch uitdagend proces omdat de samenstelling van stretchfolie zeer complex is. Het grootste obstakel blijkt de geringe dikte van dit materiaal. We spreken van gemiddeld 20 μm, wat betekent dat in het gerecycleerd materiaal eventuele verontreinigingen snel zicht- en/of voelbaar zijn.

In 2020 is Mima Films erin geslaagd om op industriële schaal een 23μm film te produceren die voor 250% rekbaar is en 25% gerecycleerd materiaal bevat. Uit de eerste tests is gebleken dat deze film aan dezelfde eisen voldoet als de virgin film. Begin 2021 worden bij Colruyt en Reynaers Aluminium grootschalige testen uitgevoerd. Ondertussen hebben ook FNAC en Vandenborre hun interesse getoond om deel te nemen aan deze circulaire transitie. Ons doel is om dit concept in 2021 te dissemineren in de distributiesector.

Circulaire inkten

De inkten die op folie gebruikt worden voor branding doeleinden kunnen de kwaliteit van de recyclage in de weg staan. In 2019 zijn we een project gestart met als eerste doelstelling het ontwikkelen van inkten die tijdens het recyclageproces geneutraliseerd kunnen worden. Deze piste werd opgegeven, maar we evalueren op dit moment twee andere pistes:

  • het weglaten van printen op films (voorkeurspiste). Branding wordt gedaan op hoes, sleeve, papieren onderlaag, … De PE-folie verliest zijn waarde niet en kan volledig worden gerecycleerd.
  • de hoeveelheid inkt tot een standaard inkt/ film-verhouding beperken (optie gekozen indien de bedrukking niet bespreekbaar is). Als de hoeveelheid inkt een bepaalde drempel niet overschrijdt, kan een circulaire grijze film worden ontwikkeld. Dit scenario kan werken als er voldoende vraag is naar deze grijze films.

 

Met deze innovaties willen we de vraag naar meer gerecycleerde materialen door verpakkingsproducenten in Europa vergroten om zo naar een circulair proces te gaan waarin elke verpakking volledig kan worden hergebruikt.

Data als katalysator

Naast deze vier uitdagingen blijven we onze activiteit van monitoring van bedrijfsafval verder ontwikkelen om ze efficiënter te maken en de toegevoegde waarde ervan voor onze
stakeholders te maximaliseren.

Sinds drie jaar leveren de aangesloten ophalers ons gegevens over de productie van bedrijfsafval bij hun klanten (myClients Materials). Naast de gegevens over bedrijfsmatig verpakkingsafval beschikken we nu over een unieke databank die het grootste aantal Belgische afvalproducenten samenbrengt. Hiermee is Valipac een belangrijke speler geworden op het gebied van data over productie van bedrijfsafval.

Een uniek databank

Onze aanpak is identiek voor de gewesten en we hanteren al drie jaar dezelfde methodologie. De gegevens zijn vergelijkbaar en worden op uniforme wijze geïnterpreteerd.

Valipac hecht veel belang aan de kwaliteit van de gegevens die door de ophalers worden aangeleverd. De grondige controles door ons team van 8 medewerkers garanderen de betrouwbaarheid van de gegevens.

Toegevoegde waarde van de gegevens

Aan de hand van de verzamelde gegevens kunnen we het potentieel voor een betere sortering identificeren. Dankzij deze gegevens voerden we een grootschalige campagne om de bedrijven bewust te maken van het sorteren van plasticfolie en hielden we een enquête om te bepalen wat de remmen en hefbomen zijn voor het sorteren van plasticfolie in bedrijven.

We hebben ons Insights-platform verder ontwikkeld, dat de aangesloten ophalers niet alleen relevante informatie biedt over hun marktaandeel en trends, maar ook over het verbeteringspotentieel bij hun klanten in het sorteren van papier/karton, plasticfolie en EPS. We bekijken momenteel hoe we de gegevens verder kunnen analyseren om er zo efficiënt mogelijk gebruik van te maken. In de nabije toekomst zullen we ook gegevens op andere punten in de waardeketen (bv. gerecycleerde inhoud, bestemmingen) identificeren om meer toegevoegde waarde te kunnen bieden voor onze verschillende stakeholders en gewestelijke overheden.

Hoe evolueert het sorteergedrag van bedrijven?

  • Het percentage bedrijven dat papier/karton sorteert, neemt al twee jaar op rij toe.
  • Het percentage bedrijven dat plasticfolie sorteert, neemt al twee jaar op rij toe.
  • De toename van het aantal bedrijven dat plasticfolie sorteert is groter dan de toename van het aantal bedrijven dat papier/karton sorteert.

Samenwerking met Fost Plus

Ons systeem voor de registratie van bedrijfsafvalproductie heeft ook geleid tot een samenwerking tussen Fost Plus en Valipac. Aangesloten ophalers hebben ons aangegeven welke bedrijven PMD in 2019 hebben gesorteerd. Wij identificeerden welke bedrijven deze stroom in 2019 voor het eerst hebben gesorteerd. Zo konden 1.234 bedrijven profiteren van de eenmalige premie van € 75 die door Fost Plus werd toegekend om het sorteren van PMD in bedrijven te stimuleren.