Il faut d'abord enregistrer le format ici

Monitoring van het sorteergedrag van bedrijven

Valipac verzamelt inmiddels al 2 jaar gegevens over de afvalproductie in bedrijven. Deze activiteit plaatst Valipac vandaag in een centrale rol op de bedrijfsafvalmarkt.

We zijn niet enkel de enigen die over betrouwbare en recente informatie beschikken, maar gebruiken deze bovendien om de actoren in de keten te sensibiliseren over het verbeteren van het sorteren van afval in bedrijven.

Continue verbetering

Valipac hecht veel belang aan de kwaliteit van de gegevens die door de ophalers worden gecommuniceerd. Kwaliteit is inderdaad een bepalende factor bij het trekken van relevante conclusies. Daarom worden alle gegevens die we ontvangen, kritisch gecontroleerd door ons team van 8 auditors.

ingezameld bedrijfsafval

Resultaten 2018

Hoeveelheden ingezameld bedrijfsafval per gewest (in ton)
 BrusselVlaanderenWalloniëBelgië
265.7602.933.962907.2524.106.974
Bedrijfsrestafval149.180936.291424.6121.510.083
Papier / Karton70.579636.463184.324891.364
Onbehandeld hout3.235183.62247.468234.325
Behandeld hout14.845247.27755.498317.619
Gevaarlijk hout1213.4995874.207
Ferrometalen9.214688.517150.343848.074
Non-ferrometalen1.27925.0754.46030.814
Gemengde metalen6.37665.9277.99280.295
Hol glas7.22929.4445.99542.668
Vlak glas93825.7394.22630.902
Gevaarlijk glas12263110386
Plastic folie1.74250.90415.39568.043
Harde kunststoffen93538.9035.78745.624
EPS752.0384572.570

De gegevens zijn afkomstig van 158 bij Valipac aangesloten ophalers. Voor sommige stromen, zoals glas of metaal, beschikt Valipac echter niet over een maximale dekking omdat belangrijke ophalers geen deel uitmaken van het Valipac-systeem.

Evolutie ophaalpunten tussen 2017-2018
 BrusselVlaanderenWalloniëBelgië
15.876122.22941.506179.611
Bedrijfsrestafval8.385106.34437.034151.763
Papier / Karton10.37344.89113.08268.346
Onbehandeld hout3034.0841.2655.652
Behandeld hout2.48811.9053.99918.392
Gevaarlijk hout735974440
Ferrometalen2912.9791.1714.441
Non-ferrometalen271.1233451.495
Gemengde metalen1902.3737343.297
Hol glas1.6585.2847237.665
Vlak glas2241.7162702.210
Gevaarlijk glas15177103295
Plastic folie55612.3333.67416.563
Harde kunststoffen1312.6336863.450
EPS891.4315172.037

Evoluties 2017 / 2018

Grafiek Evolutie tonnages tussen 2017-2018

Globaal genomen stijgt het tonnage met 1,7%. De meeste stromen vertonen een stijging, met uitzondering van gevaarlijk glas (-18,6%), vlak glas (-13,5%), plasticfolies (-1%) en ferrometalen (-0,9%).

Tonnage 2018 (x 000)

 • 1.600
 • 1.400
 • 1.200
 • 1.000
 • 800
 • 600
 • 400
 • 200
 • 0
0,4%

Bedrijfsrestafval

2,4%

Papier / Karton

5,1%

Onbehandeld hout

4,5%

Behandeld hout

49,4%

Gevaarlijk hout

-0,9%

Ferro metalen

9,2%

Non ferro metalen

22,4%

Gemengde metalen

22,2%

Hol glas

-13.5%

Vlak glas

-18.6%

Gevaarlijk glas

-1%

Plastic folie

9.1%

Harde kunststoffen

3.6%

EPS

Evol. 2017/2018

Grafiek Evolutie ophaalpunten tussen 2017-2018

Het aantal ophaalpunten neemt met 3.266 toe. Het aantal ophaalpunten breidt zich uit voor alle materialen behalve voor gevaarlijk glas (-30,8%)

Ophaalpunten 2018 (x 000)

 • 160
 • 140
 • 120
 • 100
 • 80
 • 60
 • 40
 • 20
 • 0
1,5%

Bedrijfsrestafval

3,5

Papier / Karton

0,6%

Onbehandeld hout

7,7%

Behandeld hout

19,2%

Gevaarlijk hout

2,3%

Ferro metalen

7,5%

Non ferro metalen

18,2%

Gemengde metalen

3,8%

Hol glas

6,6%

Vlak glas

-30,7%

Gevaarlijk glas

7,7%

Plastic folie

7,5%

Harde kunststoffen

35,4%

EPS

Evol. 2017/2018

Kennis delen

Aan de hand van deze data-inzameling willen we het sorteren van afval in bedrijven verbeteren. Maar dit lukt ons niet alleen. Alle actoren in de keten moeten actief betrokken worden. Vandaag beschikken ze, dankzij Valipac, over concrete cijfers en analyses die hen in staat stellen om gerichte acties uit te voeren.

De afvalophalers spelen hierin een sleutelrol. Ze hebben vandaag toegang tot een Business Intelligence tool waarmee ze hun globale kennis van de markt en van hun eigen marktaandeel kunnen vergroten. Naast relevante analyses kunnen ze bijvoorbeeld ook de typologie van hun klanten bepalen en de mogelijkheden voor verbetering van het sorteren bij hun klanten identificeren.

kennis-delen-nl

Identificatie van het potentieel

Vandaag beschikt Valipac over een indrukwekkende hoeveelheid informatie. De verkregen data omvat om en bij 180.000 bedrijven en 27 verschillende parameters. Om deze gegevens op statistische wijze te kunnen hanteren, hebben we een partnerschap afgesloten met de Universiteit Hasselt. Aan de hand van een statistisch model willen we het potentieel dat voor sorteerverbetering vatbaar is, doelgericht in kaart brengen.

Dit najaar lanceerde de Universiteit van Hasselt een eerste analyse over de mogelijkheden om het sorteren van plasticfolies te verbeteren. Uit deze analyse blijkt dat de hoeveelheid plastic dat een bedrijf genereert, wordt bepaald door factoren zoals de hoeveelheid papier/karton dat het produceert, de sector waarin het actief is, zijn omzetcijfer, het aantal medewerkers en de hoeveelheid restafval dat het genereert.

Deze informatie vormt de basis voor de applicatie die ter beschikking staat van de afvalophalers en hen toelaat het potentieel voor verbetering van het sorteergedrag bij hun klanten te identificeren.

De analyses richten zich momenteel op de mogelijkheden om de sortering van plasticfolie en papier/karton te verbeteren. In de volgende stappen zullen we de analyses uitbreiden naar andere afvalstromen.

Op 26 november organiseerde Valipac haar eerste seminarie over de productie van bedrijfsafval en de monitoring van het sorteergedrag van Belgische bedrijven. Een uitgelezen moment van kennisdeling en uitwisseling met onze stakeholders.