Il faut d'abord enregistrer le format ici

Monitoring van het sorteergedrag van bedrijven

Valipac verzamelt inmiddels al 2 jaar gegevens over de afvalproductie in bedrijven. Deze activiteit plaatst Valipac vandaag in een centrale rol op de bedrijfsafvalmarkt.

We zijn niet enkel de enigen die over betrouwbare en recente informatie beschikken, maar gebruiken deze bovendien om de actoren in de keten te sensibiliseren over het verbeteren van het sorteren van afval in bedrijven.

Continue verbetering

Valipac hecht veel belang aan de kwaliteit van de gegevens die door de ophalers worden gecommuniceerd. Kwaliteit is inderdaad een bepalende factor bij het trekken van relevante conclusies. Daarom worden alle gegevens die we ontvangen, kritisch gecontroleerd door ons team van 8 auditors.

ingezameld bedrijfsafval

Resultaten 2018

Hoeveelheden ingezameld bedrijfsafval per gewest (in ton)
 BrusselVlaanderenWalloniëBelgië
378.571
2.942.340
930.893
4.251.805
Bedrijfsrestafval249.124
945.348
445.906
1.640.378
Papier / Karton80.400
636.328
185.649
902.377
Onbehandeld hout3.257
183.656
47.554
234.466
Behandeld hout14.812
247.171
55.873
317.857
Gevaarlijk hout121
3.537
604
4.261
Ferrometalen9.210
688.058
150.537
847.805
Non-ferrometalen1.279
25.075
4.460
30.814
Gemengde metalen6.370
66.172
7.561
80.103
Hol glas10.260
29.490
6.169
45.919
Vlak glas937
25.714
4.257
30.908
Gevaarlijk glas12275
141
429
Plastic folie1.748
50.880
15.533
68.161
Harde kunststoffen966
38.598
6.224
45.788
EPS76
2.038
424
2.538

De gegevens zijn afkomstig van 158 bij Valipac aangesloten ophalers. Voor sommige stromen, zoals glas of metaal, beschikt Valipac echter niet over een maximale dekking omdat belangrijke ophalers geen deel uitmaken van het Valipac-systeem.

Evolutie ophaalpunten tussen 2017-2018
 BrusselVlaanderenWalloniëBelgië
Aantal unieke ophaalpunten21.344
123.305
42.589
187.238
Bedrijfsrestafval20.146
107.418
38.039
165.603
Papier / Karton10.3712.814
45.134
13.323
71.271
Onbehandeld hout294
4.083
1.275
5.652
Behandeld hout2.514
11.981
4.045
18.540
Gevaarlijk hout7366
77
450
Ferrometalen283
2.966
1.163
4.412
Non-ferrometalen27
1.122
345
1.494
Gemengde metalen167
2.389
624
3.180
Hol glas1.872
5.300
753
7.925
Vlak glas224
1.717
272
2.213
Gevaarlijk glas16
182
127
325
Plastic folie559
12.357
3.762
16.678
Harde kunststoffen156
2.766
796
3.718
EPS82
1.434
558
2.074

Evoluties 2017 / 2018

Grafiek Evolutie tonnages tussen 2017-2018

Globaal genomen stijgt het tonnage met 1,7%. De meeste stromen vertonen een stijging, met uitzondering van gevaarlijk glas (-18,6%), vlak glas (-13,5%), plasticfolies (-1%) en ferrometalen (-0,9%).

Tonnage 2018 (x 000)

 • 1.600
 • 1.400
 • 1.200
 • 1.000
 • 800
 • 600
 • 400
 • 200
 • 0
0,4%

Bedrijfsrestafval

2,4%

Papier / Karton

5,1%

Onbehandeld hout

4,5%

Behandeld hout

49,4%

Gevaarlijk hout

-0,9%

Ferro metalen

9,2%

Non ferro metalen

22,4%

Gemengde metalen

22,2%

Hol glas

-13.5%

Vlak glas

-18.6%

Gevaarlijk glas

-1%

Plastic folie

9.1%

Harde kunststoffen

3.6%

EPS

Evol. 2017/2018

Grafiek Evolutie ophaalpunten tussen 2017-2018

Het aantal ophaalpunten neemt met 3.266 toe. Het aantal ophaalpunten breidt zich uit voor alle materialen behalve voor gevaarlijk glas (-30,8%)

Ophaalpunten 2018 (x 000)

 • 160
 • 140
 • 120
 • 100
 • 80
 • 60
 • 40
 • 20
 • 0
1,5%

Bedrijfsrestafval

3,5

Papier / Karton

0,6%

Onbehandeld hout

7,7%

Behandeld hout

19,2%

Gevaarlijk hout

2,3%

Ferro metalen

7,5%

Non ferro metalen

18,2%

Gemengde metalen

3,8%

Hol glas

6,6%

Vlak glas

-30,7%

Gevaarlijk glas

7,7%

Plastic folie

7,5%

Harde kunststoffen

35,4%

EPS

Evol. 2017/2018

Kennis delen

Aan de hand van deze data-inzameling willen we het sorteren van afval in bedrijven verbeteren. Maar dit lukt ons niet alleen. Alle actoren in de keten moeten actief betrokken worden. Vandaag beschikken ze, dankzij Valipac, over concrete cijfers en analyses die hen in staat stellen om gerichte acties uit te voeren.

De afvalophalers spelen hierin een sleutelrol. Ze hebben vandaag toegang tot een Business Intelligence tool waarmee ze hun globale kennis van de markt en van hun eigen marktaandeel kunnen vergroten. Naast relevante analyses kunnen ze bijvoorbeeld ook de typologie van hun klanten bepalen en de mogelijkheden voor verbetering van het sorteren bij hun klanten identificeren.

kennis-delen-nl

Identificatie van het potentieel

Vandaag beschikt Valipac over een indrukwekkende hoeveelheid informatie. De verkregen data omvat om en bij 180.000 bedrijven en 27 verschillende parameters. Om deze gegevens op statistische wijze te kunnen hanteren, hebben we een partnerschap afgesloten met de Universiteit Hasselt. Aan de hand van een statistisch model willen we het potentieel dat voor sorteerverbetering vatbaar is, doelgericht in kaart brengen.

Dit najaar lanceerde de Universiteit van Hasselt een eerste analyse over de mogelijkheden om het sorteren van plasticfolies te verbeteren. Uit deze analyse blijkt dat de hoeveelheid plastic dat een bedrijf genereert, wordt bepaald door factoren zoals de hoeveelheid papier/karton dat het produceert, de sector waarin het actief is, zijn omzetcijfer, het aantal medewerkers en de hoeveelheid restafval dat het genereert.

Deze informatie vormt de basis voor de applicatie die ter beschikking staat van de afvalophalers en hen toelaat het potentieel voor verbetering van het sorteergedrag bij hun klanten te identificeren.

De analyses richten zich momenteel op de mogelijkheden om de sortering van plasticfolie en papier/karton te verbeteren. In de volgende stappen zullen we de analyses uitbreiden naar andere afvalstromen.

Op 26 november organiseerde Valipac haar eerste seminarie over de productie van bedrijfsafval en de monitoring van het sorteergedrag van Belgische bedrijven. Een uitgelezen moment van kennisdeling en uitwisseling met onze stakeholders.