Il faut d'abord enregistrer le format ici

Bedrijfsmatige verpakkingen: resultaten 2018

Bijna 90% recyclage …
maar plastic en metaal vormen nog grote uitdaaging.

Voor het jaar 2018 zijn we erin geslaagd om aan te tonen dat 88,6% van de op de markt gebrachte bedrijfsmatige verpakkingen worden gerecycleerd.

Het totaal aantal eenmalige bedrijfsmatige verpakkingen die op de markt gebracht werd is met 748.842 ton stabiel gebleven. Papier en karton blijven de meest gebruikte materialen, wat goed nieuws is, want deze worden 100% gerecycleerd. Ook positief is dat 4 op de 5 bedrijfsmatige verpakkingen die op de markt komen herbruikbaar zijn.

Voor het referentiejaar 2018 hebben de bij Valipac aangesloten ophalers 54.543 ton bedrijfsmatige plastic verpakkingen als gerecycleerd gerapporteerd. Deze hoeveelheid is gelijk aan de voor het jaar 2017 gerapporteerde hoeveelheid. De eindbestemming van 8.276 ton kon echter niet worden geïdentificeerd. Dit tonnage is daarom in mindering gebracht op de recyclageresultaten van Valipac voor het jaar 2018.

Toch hebben we nog heel wat werk voor de boeg. Het recyclagepercentage van bedrijfsmatige plastic verpakkingen is met bijna 8% gedaald t.o.v. 2017 en bedraagt 45,8%.  We zullen dus met alle actoren in de keten een versnelling hoger moeten schakelen om plastic beter te sorteren en meer inzichten verkrijgen in de bestemmingen en de effectiviteit van de recyclage. Onze doelstelling is om het recyclagepercentage van plastic tegen 2030 naar 65% te brengen.

Ook de recyclage van metaal vormt nog een uitdaging. Al zit die eerder in een correcte registratie. Metalen verpakkingen worden nu vaak samen met gemengde metalen ingezameld, waardoor dit niet apart geregistreerd wordt. De uitdaging is dit te verbeteren zodat we tegen 2030 90% recyclage kunnen aantonen. Overigens is de daling voor metaal ten opzichte van 2017 niet te wijten aan een daling van de selectieve inzameling of recyclage maar wel aan het feit dat een aangesloten ophaler het Valipac-systeem heeft verlaten en deze inzamelcijfers niet meer opgenomen zijn.

recyclage-resultaten
papier-icon

750.000

eenmalige bedrijfsmatige verpakkingen op de markt gebracht

truck-icon

680.991

bedrijfsmatig verpakkingsafval gerecycleerd door aangesloten afvalophalers

circulary-icon

88,6%

bedrijfsmatig verpakkingsafval gerecycleerd

Onze resultaten zijn berekend in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving. Ze worden jaarlijks gecontroleerd en goedgekeurd door de Interregionale Verpakkingscommissie. De gerecycleerde tonnages zijn gebaseerd op de wegingen van de uitgaande stromen van aangesloten afvalinzamelaars. Bij de meeste aangesloten ophalers worden jaarlijks samenstellingsanalyses uitgevoerd om het aandeel van bedrijfsmatig verpakkingsafval te bepalen en alleen dit aandeel in onze cijfers op te nemen. De gerapporteerde cijfers worden jaarlijks gecontroleerd door onafhankelijke expertenbureaus.

4 verpakkingen op 5 zijn herbruikbare verpakkingen

bedrijfsmatige- verpakkingen

Resultaten van het referentiejaar 2018

Recyclage Houten

92,4%

recyclage houten bedrijfsmatige verpakkingen

Recyclage Plastic

45,8%

recyclage plastic bedrijfsmatige verpakkingen

Recyclage Papier

100%

recyclage bedrijfsmatige verpakkingen uit papier en karton

recyclage-metalen

74%

recyclage metalen bedrijfsmatige verpakkingen

Uitbetaald Premies

€ 7.148.000

uitbetaald aan premies (ref.jaar 2018)

Premies

  • containerpremies
  • recyclagepremie plastic
  • recyclagepremie hout
  • zakpremie
  • startpremie
primes

Financieel resultaat

Ref.jaar 2018

We sluiten het boekjaar af met een licht positief resultaat van € 234.000. Bijna 50% van onze inkomsten gaat terug naar de industrie onder de vorm van premies voor het sorteren van bedrijfsmatig verpakkingsafval.

Inkomsten facturatie klanten

14.608.000 €

Vergoeding ontpakkers

7.148.000 €

Werkingskosten

6.138.000 €

Vergoeding ophalers

2.148.000 €

Terugdraaien provisies voorgaande jaren

1.060.000 €

Resultaat boekjaar

+234.000 €