Uitdaging 2

De traceerbaarheid verzekeren om de recyclage te garanderen.

Uitdaging 2

Een veelbesproken vraag de voorbije jaren: waar belandt ons afval uiteindelijk?

Dankzij contracten met traders en de samenwerking met aangesloten ophalers hebben we 90% van de bestemmingen van ons bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval in kaart gebracht.

Wie zijn de traders?

Ophalers hebben niet de mogelijkheid om alle recyclageprocessen zelf te beheren.
Sommige daarvan omvatten internationaal transport en complexe administratieve formaliteiten. Zij zijn dus afhankelijk van traders, die het afval kopen, sorteren en vermarkten naar recyclagefabrieken in verschillende landen.

Omwille van de commerciële gevoeligheid van de informatie was het geen eenvoudige opdracht om de weg die ons bedrijfsafval buiten onze landsgrenzen aflegt te traceren.

De onderhandelingen met de traders hebben zo’n 2 jaar geduurd. Dankzij de ondertekende overeenkomsten krijgen we vandaag, met een volledige transparantie, toegang tot alle data over hun klanten in België, de hoeveelheid plastic verpakkingsafval, de verschillende types ervan en de recyclagebedrijven waar het Belgische afval naartoe wordt gebracht om te worden gerecycleerd.

Realisaties van 2020

 90% van de bestemmingen in kaart gebracht

In 2020 zijn we erin geslaagd overeenkomsten te sluiten met 8 traders: Broeckx Plastic Recycling, De Paauw Plastic Recycling, Fremo, Gemini, Kras Recycling, Peute Recycling, RVG Rohstoff (Fischer Belgium), en Synergy Tradeco.
Deze traders zijn een minderheid van de 42 geïdentificeerde traders, maar beheren wel ongeveer 85% van het volume plastic verpakkingsafval dat via trading wordt verhandeld. Deze traders werken volledig in lijn met de Europese normen en willen langs deze weg een bijdrage leveren aan een transparantere afvalketen. Ze geven ook toegang tot alle data over hun klanten in België, de hoeveelheid plastic afval, de kwaliteit ervan en de recyclagebedrijven waar zij het naartoe brengen.

Op basis van de input van de ophalers en nu ook de traders hebben we vandaag een duidelijk zicht op 90% van de recyclagemarkt van bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval. Van de 58.800 ton bedrijfsmatige plastic verpakkingen die aan Valipac werden gedeclareerd, werd 42% binnen de Europese Unie gerecycleerd (o.a. België, Frankrijk, Nederland, …), 39% in Azië (o.a Indonesië, Maleisië, Vietnam, …) en 19% in Turkije.

We hebben de informatie van de traders gecontroleerd. Om toe te zien op de kwaliteit van de eigenlijke recyclage, moeten de controles bij de geïdentificeerde recycleurs nu opgedreven worden.

Bestemmingen van het Belgisch plastic bedrijfsmatig verpakkingsafval.

Volgende halte: maximale traceerbaarheid en uitbreiding naar andere stromen.

We doen er alles aan om onze afvalketen zo transparant mogelijk te maken. We zijn de eerste organisatie in Europa die erin
geslaagd is om in kaart te brengen waar ons bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval exact naartoe gaat.

Om de traceerbaarheid te vergroten, willen we enerzijds de aangesloten ophalers aanmoedigen om samen te werken met traders die een contract hebben ondertekend met Valipac en anderzijds onze samenwerking uitbreiden naar andere traders.

In eerste instantie hebben we ons gericht op plasticafval omdat hier de grootste uitdagingen lagen, maar ondertussen zijn we ook al begonnen met de cartografie van andere afvalstromen zoals papier en karton.