Co-responsabiliseren

Samen werken aan een circulaire economie.

Co-responsabiliseren

In het najaar van 2020 lanceerden we onze nieuwe corporate campagne “Bedrijfsmatig verpakkingsafval recycleren, dat doen we allemaal samen”. De titel en het beeld van deze campagne weerspiegelen perfect de visie die we samen met al onze stakeholders hebben gedefinieerd, namelijk samen werken aan een circulaire economie van bedrijfsmatige verpakkingen.

De ondertekening van het Plan Bedrijfsmatige Verpakkingen is in die zin ongetwijfeld een van de mooiste realisaties van 2020. Onder de auspiciën van het Verpakkingsplatform van het VBO en in samenwerking met Valipac heeft de Belgische bedrijfswereld een ambitieus actieplan opgesteld met concrete acties en specifieke doelstellingen om de belangrijkste uitdagingen van de circulariteit van bedrijfsmatige verpakkingen aan te gaan en het Belgische systeem nog efficiënter te maken.

Preventie & Eco-design

 • Circulariteit opnemen in preventieplannen
 • Kennis delen door de oprichting van een hub
 • Bulkleveringen stimuleren
 • Meer herbruikbare verpakkingen
 • Guidelines Design4Circularity ontwikkelen
 • Eco-modulatie invoeren

Selectieve inzameling

 • Meer selectieve inzameling
 • Meten voor meer efficiëntie

Traceerbaarheid en recyclage in Europa/België

 • Naar een maximale traceerbaarheid
 • Recyclage in België bevorderen
 • Recyclage aantonen
 • Het gebruik van gerecycleerd materiaal stimuleren

3 Pijlers

12 Thema’s

24 Engagementen

Timeline

2020

 • De hoeveelheid bedrijfsmatig verpakkingsafval in het restafval is bepaald
 • 80% van de bestemmingen van bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval is geïdentificeerd

2021

 • Leveringen in bulk zijn in kaart gebracht
 • Guidelines voor recycleerbare bedrijfsmatige verpakkingen zijn opgesteld
 • 80% van de bestemmingen van bedrijfsmatig papier/karton verpakkingsafval is geïdentificeerd
 • De circulaire hub is opgericht
 • De bezoeken bij de recycleurs zijn gepland

2022

 • Niet gerecycleerde stromen zijn in kaart gebracht
 • Opzetten van een nulmeting voor recycled content

2023

 • Recyclage-oplossingen worden gezocht voor een niet gerecycleerde stroom per jaar

2024

 • Valipac voert de eco-modulatie in
 • 100% van de bestemmingen van bedrijfsmatig verpakkingsafval is geïdentificeerd
 • Bedrijven nemen gerecycleerd materiaal in hun nieuwe verpakkingen op

2025

 • Het aantal bedrijven dat sorteert, stijgt met 25%
 • Meting van het engagement om recycled content op te nemen

2030

 • Bedrijven gebruiken herbruikbare palletten voor minstens 80% van de leveringen aan hun Belgische klanten
 • Het bedrijfsmatig verpakkingsafval aanwezig in het restafval daalt met 20%
 • Het aantal bedrijven dat sorteert, stijgt opnieuw met 25%

Dit plan past perfect in onze circulaire visie die 4 grote uitdagingen voor bedrijfsmatige verpakkingen identificeert: het recyclagecijfer verhogen, de traceerbaarheid verzekeren om de recyclage te garanderen, de lokale recyclage stimuleren en de recycleerbaarheid en circulariteit stimuleren. We willen deze uitdagingen aangaan door het coresponsabiliseren van alle stakeholders in de waardeketen.