Il faut d'abord enregistrer le format ici

Innovaties om de cirkel rond te maken

Valipac neemt op verschillende vlakken het voortouw op de weg naar meer circulaire verpakkingen in België én in Europa.

innovaties-cirkel-rond

Valipac, pionier in Europa

Zo zijn we de eerste organisatie die een Europees initiatief neemt om via overeenkomsten met traders de traceerbaarheid van recyclage van de bedrijfsmatig verpakkingsafval te verhogen. We zijn initiatiefnemer van een Europees platform om de circulariteit van alle plastic transportverpakkingen te beoordelen. In samenwerking met onze partners ontwikkelen we extra toepassingen voor gerecycleerde plastic om zo recyclage in Europa te stimuleren, een uniek project wereldwijd. Bovendien beschikken we als enige in Europa over een hypergedetailleerde databank van het sorteergedrag van 180.000 bedrijven die een aanwijzing geeft in welke bedrijven statistisch gezien nog meer bedrijfsafval gesorteerd kan worden.

  • Met al deze innovatieve projecten werken we gelijktijdig op de verbetering van alle schakels in de circulaire keten: van de producent over de gebruiker die moet sorteren tot de ophaler en de recycleur. Door alle actoren beter op elkaar af te stemmen, kunnen we de cirkel rond maken en onze grote ambitie om circulaire verpakkingen in Europa te stimuleren, waarmaken. We hebben een zeer dynamisch team met veel kennis en kunde waarmee we onze ideeën werkelijk kunnen uitvoeren. En gelukkig zien we dat ook andere organisaties binnen Europa ons voorbeeld willen volgen.
  • Want onze pioniersrol in Europa is ook een groot voordeel voor België. Ten eerste kunnen we zo als klein land toch een grote invloed uitoefenen in de aanpak van de uitdagingen rond bedrijfsmatige verpakkingen. We kunnen op internationale schaal kennis delen. En bovendien hangen ook vele grote bedrijven in België af van moederbedrijven in het buitenland voor beslissingen over hun verpakkingsbeleid. Dus we kunnen enkel invloed uitoefenen op dit beleid als we dit vanuit een Europese context benaderen.

Europees platform Design 4 Circularity

Nog voor een verpakking ontworpen wordt, moet eigenlijk al gedacht worden aan de recyclage ervan. Want de keuzes die we maken hebben een invloed op de recycleerbaarheid. Bij verpakkingen die naar de consument gaan, letten grote bedrijven hier al erg op en gebruiken ze zoveel mogelijk recycleerbare en gerecycleerde materialen. Op het vlak van verpakkingen voor transport is diezelfde reflex er nog niet. Daar wil Valipac verandering in brengen, op Europees niveau. Want de beslissingen omtrent deze soort verpakkingen liggen vaak niet bij lokale afdelingen van grote bedrijven. Daarom hebben we het initiatief genomen om het internationale platform ‘Design 4 Circularity’ op te richten waar bedrijven terechtkunnen voor advies rondom circulariteit bij de ontwikkeling van transportverpakkingen. We plannen de lancering van dit platform in juni volgend jaar.

design-circulary
selective-inzameling

Steeds meer selectieve inzameling

Valipac heeft een specifieke website ontwikkeld rond het sorteren in bedrijven: iksorteerinmijnbedrijf.be Deze website staat vol met informatie over de sorteerwetgeving, maar ook met advies over hoe een sorteerproject in een bedrijf aan te pakken. We geven ook opleidingen bij bedrijven om hen raad te geven over het sorteren van hun afval.

Maar we gaan nog verder. Zo heeft Valipac ook een innovatief systemen opgezet om inzameling van harde kunststoffen op bouwwerven te stimuleren. Het sorteren van dit afval op bouwwerven wordt immers vaak belemmerd door het gebrek aan plaats en de vele verschillende vaklieden uit verschillende beroepstakken die er werken. In 2005 heeft Valipac een efficiënt systeem opgezet om plasticfolie op bouwwerven selectief in te zamelen: via inzamelzakken die de aannemers gratis kunnen deponeren bij hun handelaar in bouwmaterialen.

In 2019 werd dit praktische en efficiënte inzamelingssysteem uitgebreid tot de inzameling van harde kunststoffen. Inmiddels bieden 18 bouwmaterialenhandelaren dit systeem aan hun klanten aan. Eenmaal ingezameld, worden de harde plastics uitgesorteerd en vervolgens gebruikt als secundaire grondstof voor de productie van nieuwe voorwerpen uit kunststof. Meer informatie op cleansitesystem.be

Om de selectieve inzameling van plasticfolie bij bedrijven te boosten, lanceerde Valipac eind 2018 een marketingcampagne naar 4.500 bedrijven uit de distributiesector (een sector die grote hoeveelheden plasticfolie genereert). Deze bedrijven ontvingen per post een kleine kartonnen vrachtwagen met 3 inzamelzakken. Een paar maanden na de lancering van deze actie, hadden honderden bedrijven reeds zakken bij hun ophaler bijbesteld.

Ook voor EPS heeft Valipac intussen een soortgelijk ophalingssysteem. Hiervoor zijn speciale inzamelzakken ontwikkeld die niet scheuren als ze bijeengedrukt worden tijdens het transport in de perswagen zodat er geen stukken bij het papier en karton belanden waarmee het samen opgehaald wordt. Drie ophalers bieden dit systeem al aan en vier anderen testen het op dit moment.

Meer inzichten voor ophalers

Om van gerecycleerde verpakkingen zo’n kwalitatief mogelijke grondstof te maken voor nieuwe verpakkingen, moeten we de gebruikte verpakkingen nog beter en selectiever sorteren en inzamelen bij onze bedrijven. Om dit te bewerkstelligen, hebben we onze databank gebouwd met gedetailleerde gegevens van onze ophalers over het sorteergedrag van maar liefst 180.000 Belgische bedrijven over 15 verschillende afvalstromen, die we al uitgebreid toelichtten.

Overeenkomsten met traders

Hoewel ons uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk recyclage in Europa te houden, zijn we voorlopig nog afhankelijk van export van afval buiten de Europese Unie. Om hier zoveel mogelijk toezicht op te houden en de kwaliteit van recyclage in het buitenland te kunnen garanderen, werken we samen met onze Nederlandse en Noorse collega’s aan de implementatie van een systeem van accreditatie voor traders. Hierbij sluiten we overeenkomsten af waarin traders zich, o.a… ertoe verbinden de traceerbaarheid van ons afval te garanderen. Onze doelstelling is dat tegen de lente 2020 80% van ons afval behandeld zal worden door aangesloten traders.

Gebruik gerecycleerd materiaal stimuleren in Europa

Om een kwalitatieve recyclage van ons bedrijfsmatig afval te garanderen, moeten we de recyclage in de toekomst meer binnen Europa houden. Op dit moment is Europa geen interessante markt voor recycleurs omdat er hier nog niet genoeg vraag is naar gerecycleerd materiaal als grondstof voor nieuwe producten bij zowel de verpakkingsproducenten als hun klanten. Valipac wil hier verandering in brengen.

Daarom hebben we in 2018 en 2019, samen met vele partners in het bedrijfsleven, innovatieve toepassingen ontwikkeld voor gerecycleerd materiaal die even kwalitatief zijn ‘virgin’ materialen.

Circulaire krimphoezen

Begin dit jaar hebben we krimphoezen gecreëerd voor bouwmaterialen die voor 50% uit gerecycleerd materiaal bestaan. Deze worden intussen getest door grote bedrijven zoals Coeck, Olivier Bricks, Saint-Gobain Autover, Vandersanden en Wienerberger.

Partners in dit project:
Wienerberger, Total, Oerlemans, Rymoplast, Fema en Go4Circle.

Stretchfilm met 25% gerecycleerd materiaal

Verder ontwikkelen we op dit moment een plastic stretchfilm die 25% gerecycleerde plastic bevat. Dit is een technisch uitdagend proces omdat de samenstelling van stretchfolie zeer complex is. De folie wordt nu getest en zal naar verwachting vanaf 2020 op de markt komen.

Partners in dit project:
Colruyt, Dow, U-Hasselt, Reynaers Aluminium, Mima Films en Rymoplast

Circulaire spanbanden

We willen spanbanden inzamelen, sorteren en recycleren tot nieuwe spanbanden. We onderzoeken de mogelijkheid om spanbanden onbeperkt vernieuwbaar te maken door voor nieuwe PET-spanbanden 100% gerecycleerd materiaal te gebruiken en voor PP-spanbanden 30-40%.

Partners in dit project:
Zargal, Suez, HSR, Ikea, Houtland, Coeck, Saint-Gobain en Ghent University.

Circulaire inkt

Bedrukte verpakkingsfolie is heel moeilijk te recycleren, aangezien de kleuren zich vermengen en het nieuwe product er dus niet meer goed uitziet. Vandaag worden ontinktprocessen gezocht voor bestaande inkten. Wij gaan dus omgekeerd tewerk. Ons doel is om innoverende inkten te ontwikkelen die oplossen tijdens het recyclageproces en zo bedrukte verpakkingen makkelijk recycleerbaar te maken.

Partners in dit project zijn:
Toyo Ink Group, Rymoplast, Oerlemans Packaging, Suez en Fost Plus.

Deze innovaties zijn nog maar een begin. Uiteraard hebben we hiermee niet van vandaag op morgen voldoende toepassingsmogelijkheden in Europa. Dit zal wat tijd vergen, maar we blijven constant innoveren, sensibiliseren en informeren om zo snel mogelijk toe te werken naar een circulaire verpakkingseconomie met voldoende toepassingsmogelijkheden in Europa.

Getuigenissen partners

Laurent Gérard

Vice President / General Manager Stretch Division Mima Films te Virton (België), partner voor de plastic stretchfilm met 25% gerecycleerd materiaal.

“We zijn immers al langer op zoek naar milieuvriendelijkere alternatieven voor onze plasticfolies. Zo hebben we bijna 20 jaar geleden al een folie ontwikkeld die veel dunner was, zodat we minder plastic moesten gebruiken voor dezelfde bescherming van gepalletiseerde ladingen. Ook maakten we in 2013 een folie zonder kartonnen kokers vanbinnen, die een aanzienlijke vermindering van de ecologische voetafdruk en de H²0 voetafdruk tijdens de productie mogelijk maakt. Ook bioplastic hebben we uitgetest.

Maar het gebruik van gerecycleerd materiaal in onze folie is volgens ons absoluut de toekomst. Het is een duurzame oplossing die geen water of extra vervoer vergt. We kunnen hiervoor zelfs de snippers folie recupereren die in ons productieproces verloren gaan.

Maar het gebruik van gerecycleerd materiaal in onze folie is volgens ons absoluut de toekomst. Het is een duurzame oplossing die geen water of extra vervoer vergt.

Gerecycleerd materiaal gebruiken is de toekomst

We kunnen hiervoor zelfs de snippers folie recupereren die in ons productieproces normaal verloren gaan.

Onze klanten – waaronder grote merken als L’Oréal en Ikea – zijn alvast erg geïnteresseerd in dit soort circulaire folie. En we schatten dat zo’n 80% van onze klanten tegen 2023 naar deze folie zal willen overschakelen.

We verwachten dat we onze folie met 25% gerecycleerd materiaal in 2020 op de markt zullen kunnen brengen. Om onze capaciteit te kunnen verhogen hebben we hiervoor net speciaal een machine aangekocht om zelf plastic te kunnen recycleren. Maar we hopen in de nabije toekomst te kunnen overschakelen op Europese recycleurs die ons de juiste kwaliteit gerecycleerd materiaal zullen kunnen aanleveren om onze circulaire folies op grote schaal te produceren.”

Eric De Deckere

CSR manager, Port of Antwerp

“De data van Valipac over wat en hoeveel de bedrijven in de haven sorteren zijn voor ons een goudmijn aan informatie. Hiermee kunnen we op een onderbouwde en gerichte manier werken aan duurzame ontwikkeling, een heel belangrijk thema voor de Haven van Antwerpen. Het past immers binnen onze maatschappelijke rol om optimaal in te zetten op een verantwoord gebruik van grondstoffen. In de eerste plaats vanuit het belang voor het milieu uiteraard, maar ook voor het economische voordeel: met de huidige grondstofschaarste is het belangrijk dat we minder stoffen verliezen en de stofkringlopen sluiten.

Dankzij de data van Valipac weten we nu exact hoe groot onze afvalstromen zijn en welke sectoren het goed doen en welke niet. Zo kunnen we op een gerichte manier bijsturen en sensibiliseren en ook jaarlijks meten welke impact dit heeft.

De data laten zien dat we het best goed doen met 2/3 van het bedrijfsafval dat aan de bron wordt gesorteerd. Maar ook dat de kleinere bedrijfjes op onze site het wat moeilijker hebben met sorteren.

Het is belangrijk dat we minder stoffen verliezen en de stofkringlopen sluiten

Dus dit is een punt waar we aandacht aan gaan besteden. Ook de scheiding van bepaalde fracties kan zeker nog verbeteren net als de scheiding van het “huishoudelijk” afval dat de werknemers achterlaten op de werkvloer.

We hebben in dat kader intussen dan ook een survey gelanceerd onder de bedrijven om te weten hoe zij denken dat we de selectieve inzameling nog kunnen verbeteren en tot welke inspanningen zij nog bereid zijn. Samen met Valipac en Fost Plus streven we daar naar een continu verbetering onder meer via een infosessie voor bedrijven uit de haven om op die wijze mogelijke verbeterpunten te detecteren.

Wij geloven in een circulaire toekomst. En we zijn heel dankbaar dat Valipac ons standpunt deelt.”