Il faut d'abord enregistrer le format ici

Woord vooraf

Enkel door kennis te delen komen we tot een circulaire economie.

Kennis laten circuleren

Om onze doelstelling van een circulaire Belgische voor bedrijfsmatige verpakkingen economie te bereiken, moeten we onze kennis laten circuleren. Want enkel door inzichten te delen en samen te werken, komen we tot de juiste innovaties om elke geproduceerde verpakking te verwerken tot een herbruikbare grondstof. Dat is waar Valipac sterk in gelooft en op inzet om zijn rol als kenniscentrum voor bedrijfsmatig afval waar te maken.

We willen als organisatie dan ook bruggen bouwen, in België en in Europa. Tussen alle verschillende actoren in de verpakkingsketen. Daarom richten we onze pijlen op alle stakeholders in de levenscyclus van de materialen.

Francis Huysman
  • We ondersteunen producenten om verpakkingen te ontwikkelen die gerecycleerd materiaal bevatten en die kwalitatief even goed zijn als verpakkingen gemaakt met virgin materiaal. Een voorbeeld zijn de circulaire krimphoezen uit 50% gerecycleerd materiaal afkomstig van de selectieve inzameling van folie bij bedrijven– een innovatie uniek in de wereld! Deze kennis delen we bovendien heel graag: de techniek om krimphoezen te maken met 50 % recyclaat is niet gepatenteerd en vrij beschikbaar. We zijn ook bereid om producenten van krimphoezen te helpen bij de technologische ontwikkeling om deze innovatieve hoezen te maken en op deze manier deze inzichten maximaal te verspreiden.
  • We stimuleren de bedrijven die goederen verpakken (onze klanten) om makkelijk recycleerbare verpakkingen te gebruiken die gemaakt zijn uit gerecycleerd materiaal. We zijn daarom gestart met een Europees platform dat alle stakeholders richtlijnen moet geven over het ontwerpen van circulaire verpakkingen.
  • We sensibiliseren bedrijven om elke gebruikte verpakking juist te sorteren en zoeken samen met de ophalers naar efficiëntere methodes van inzameling.
  • We hebben samen met de ophalers een databank opgebouwd – uniek in Europa – met cijfers over de afvalproductie van 180.000 ondernemingen in België. We delen onze inzichten en analyses uit onze database graag met de ophalers, sectorfederaties, overheden en andere Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid organisaties, zodat we samen de bedrijven gerichter kunnen sensibiliseren rondom hun sorteergedrag. Een mooie realisatie is de Business Intelligence tool die we ontwikkeld hebben voor de ophalers waar we mee samenwerken en dat hen moet toelaten om opportuniteiten te ontdekken voor meer selectieve inzameling bij hun bestaande klanten.
  • We werken aan de implementatie van een accreditatiesysteem van traders om de recyclagekwaliteit van ons afval buiten Europa te garanderen.

We kunnen opnieuw een mooi rapport voorleggen met 88,6% recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen.

Maar we willen de komende jaren nóg beter doen. We reiken bedrijven, ophalers, federaties, overheden en administraties dan ook graag de hand om samen na te denken over hoe we de transitie naar de circulaire economie kunnen realiseren. En dankzij deze totaalaanpak hebben we alle kansen aan onze kant om dit te bereiken.

Laat ons samen nog meer kennis delen om te circuleren naar een circulaire economie.

Francis HuysmanManaging Director