Het sorteergedrag van Belgische bedrijven onder de loep

De recyclagedoelstellingen opgelegd door het nieuwe Samenwerkingsakkoord, die de regelgeving voor de preventie en het beheer van huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen bepaalt voor de drie Belgische gewesten, zijn niet minder dan ambitieus te noemen.

Het Akkoord voorziet het geleidelijk optrekken van de minimumdrempel voor de recyclage van bedrijfsmatige plastic verpakkingen.

Tegen 2030, zullen de Belgische ondernemingen moeten aantonen dat 65% van de bedrijfsmatige plastic verpakkingen die ze op de markt brengen, effectief gerecycleerd wordt.

Valipac stimuleert de selectieve inzameling
van bedrijfsmatige verpakkingen door het verlenen van premies aan bedrijven.

In 2020 profiteerden iets meer dan 38.000 bedrijven van een premie van Valipac voor bijna 7,5 miljoen euro.

Meer dan 80% van de premies wordt toegekend aan (K)KMO’s.

Gemiddeld 3.000 bedrijven starten jaarlijks met het sorteren van bedrijfsmatig verpakkingsafval via een selectieve container.

EVOLUTIE AANTAL STARTPREMIES OP 4 JAAR

 • 3.200
 • 2.900
 • 2.600
 • 2.300
 • 2.000
 • 1.700
 • 1.400
2017
2018
2019
2020

EVOLUTIE AANTAL BEDRIJVEN DIE EEN PREMIE GENIETEN

 • 40.000
 • 30.000
 • 20.000
 • 10.000
 • 0
2017
2018
2019
2020

BEDRIJVEN SORTEREN GLOBAAL GENOMEN STEEDS MEER EN BETER, MAAR ER IS NOG RUIMTE VOOR VERBETERING.

Inzichten in sorteergedrag als motor voor meer selectieve inzameling.

We verzamelen al 4 jaar gegevens over de afvalproductie in bedrijven. Vandaag beschikken we over een grote hoeveelheid informatie: de verkregen data omvat om en bij de 195.000 bedrijven voor 16 verschillende stromen. Deze activiteit plaatst Valipac vandaag in een centrale rol op de bedrijfsafvalmarkt. Niet alleen zijn we de enigen die over betrouwbare en recente informatie beschikken, we gebruiken deze bovendien om bedrijven te sensibiliseren over het beter sorteren van afval.

De afvalophalers spelen hierin een sleutelrol. Ze hebben vandaag toegang tot een Business Intelligence tool (Insights) waarmee ze hun globale kennis van de markt en van hun eigen marktaandeel kunnen vergroten. Naast relevante analyses kunnen ze bijvoorbeeld ook de typologie van hun klanten bepalen en de mogelijkheden voor verbetering van het sorteren bij hen identificeren.

Andy Huvaere

Meer dan 38.000 bedrijven kregen van Valipac een premie voor hun sorteerinspanningen in 2020. Dit zijn er wederom 2% meer dan het jaar ervoor. Daarmee dragen we onder meer bij in de huurkosten van zo'n 53.000 selectieve containers voor bedrijfsmatig verpakkingsafval, een aantal dat ook jaar na jaar blijft toenemen. Deze premies vertegenwoordigen in totaal zo'n 7,5 miljoen euro, of 50% van onze omzet en komen hoofdzakelijk ten goede van (K)KMO's. Andy Huvaere Senior Account Manager Operations

1 OP 2
BEDRIJvEN SORTEERT NIET, MAAR…

Arrow Diagram

Diagram Circular
91 %
VAN DE BEDRIJVEN DIE NIET SORTEREN, GEEFT AAN DAT ZE PAPIER/ KARTON SORTEREN.

WELKE STROMEN WORDEN GESORTEERD?

AANTAL BEDRIJVEN
EPS
3.000
ONBEHANDELD HOUT
6.250
Plastic folie
17.250
BEHANDELD HOUT
22.500
Papier/Karton
73.700

Dankzij de data die we verzamelen over de productie van bedrijfsafval, identificeren we welke bedrijven al dan niet sorteren en welke stromen worden gesorteerd. Hieruit blijkt dat bijna 1 bedrijf op 2 niet sorteert.

Een vaststelling die vragen oproept. Daarom lieten we in 2020 door het onderzoekbureau Haystack een enquête

uitvoeren bij een representatief staal van 400 bedrijven om na te gaan of ze hun papier/karton sorteren. Hieruit blijkt dat 92% van de gecontacteerde bedrijven zijn papier/karton laat inzamelen door de huis-aan-huisophaling of naar het recyclagepark gaat. Een kleine minderheid geeft aan dat ze geen papier/karton-afval produceert (wat onwaarschijnlijk is).

400 andere bedrijven die nog geen plastic sorteren, werden door Haystack ondervraagd over de redenen waarom ze deze stroom nog niet sorteren. De meest genoemde redenen om niet te sorteren? “Het is eenvoudiger om niet te sorteren” en “er is te weinig afval om te sorteren”.

GENOEMDE REDENEN OM PLASTIC
NIET TE SORTEREN

HET IS EENVOUDIGER OM NIET TE SORTEREN
ER ZIJN TE VEEL VERSCHILLENDE SOORTEN PLASTIC
ER IS TE WEINIG AFVAL OM TE SORTEREN

Niveau 1

IK BEN NIET OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEDEN

Niveau 2

AFVAL KOMT VRIJ OP TE VEEL VERSCHILLENDE PLAATSEN IN HET BEDRIJF
DE PERSONEELSKOSTEN OM TE SORTEREN ZIJN TE HOOG
DE BOODSCHAP OM TE SORTEREN IS TE COMPLEX
ER IS GEEN PLAATS OM TE SORTEREN
IK HEB ER NOOIT AAN GEDACHT

Niveau 3

DE PRIJS VOOR DE OPHALING VAN GESORTEERD PLASTIC IS TE HOOG
MIJN AFVALOPHALER HEEFT DE SELECTIEVE INZAMELING ONTMOEDIGD
ANDERE

Deze analyses tonen aan dat er, vooral voor plastic, nog veel sorteerpotentieel is bij bedrijven.

Daarom zetten we steeds meer in op sensibiliseringscampagnes.

Campagne Sensibilation Commercant

SELECTIEVE INZAMELING VAN PLASTIC FOLIE

Al vier jaar op rij organiseren we een sensibiliseringscampagne voor bedrijven die nog geen plastic folie sorteren. We helpen ze op weg door het uitdelen van gratis startpakketten bestaande uit drie foliezakken en nuttige informatie over het sorteren van hun plastic folie.

De campagne kent jaar na jaar meer succes. Niet minder dan 5.000 bedrijven ontvangen elk jaar de starterskit. 15.000 andere bedrijven krijgen de mogelijkheid deze gratis te bestellen. In 2021 zagen we een stijging van 44% in het aantal bestellingen

t.o.v. 2020. De meeste bestellingen kwamen uit de sectoren groot- en kleinhandel niet voeding (25%), autohandel en benzinestations (20%), metaal (16%), horeca (16%), en groot- en kleinhandel voeding (10%).

BESTELLINGEN STARTERSKITS
PER SECTOR

horeca
16 %
HORECA
commerce-non-alimentaire
25 %
GROOT- EN KLEINHANDEL NIET VOEDING
metal
16 %
METAAL
commerce-alimentaire
10 %
GROOT- EN KLEINHANDEL VOEDING
commerce-auto
20 %
AUTOHANDEL EN BENZINESTATIONS

WEBSITE
IKSORTEERINMIJNBEDRIJF.BE

Sorteren: hoe pak ik dat aan? Welke verplichtingen heeft mijn bedrijf? Wie heeft recht op welke premies? Wat gebeurt er met het afval na de ophaling? Welke ophaler zamelt wat in? Met de website iksorteerinmijnbedrijf.be bieden we sinds 2018 een antwoord op deze en alle andere vragen die bedrijven zich stellen in verband met het sorteren van hun afval.

De website wordt maandelijks door 1.500 personen bezocht.

Iksoorter
Ingrid Bouchez

Communicatie, dat is steeds op hetzelfde punt blijven hameren. Het is een werk van lange adem omdat het tijd vraagt om een nieuwe mentaliteit te ontwikkelen. De laatste jaren hebben we onze communicatie toegespitst op de sortering van verpakkingsfolies. En dat zullen we blijven doen, omdat we geloven dat er nog veel potentieel is! Ingrid Bouchez Manager Communications

RADIOCAMPAGNES

Bedrijven aanmoedigen om hun (bedrijfsmatig verpakkings-) afval te sorteren, blijft onze prioriteit. Om een zo groot mogelijk aantal bedrijven te kunnen bereiken, hebben we in 2021 ingezet op 2 radiocampagnes. De eerste in mei moedigde bedrijven aan om zich te voegen bij de vele sorteerkampioenen die België reeds telt. Voor de tweede campagne, gingen we een samenwerking aan met Fost Plus.

We zijn er ons namelijk van bewust dat een bedrijf vaak het onderscheid niet maakt tussen bedrijfsmatige en huishoudelijke verpakkingen, en dat een gemeenschappelijke boodschap rond het sorteren van plastic in de brede zin meer impact zou hebben. Deze campagne werd tweede helft van september uitgezonden op de meeste nationale zenders.

Axel Recordman Nl