Financieel resultaat 2020

Ook al zijn er grote verschillen tussen de sectoren, de pandemie heeft over alle sectoren heen zo goed als geen impact gehad op de hoeveelheid op de markt gebrachte eenmalige verpakkingen. De gerealiseerde omzet blijft dan ook stabiel in vergelijking met voorgaande jaren.

Het vooropgestelde budget ging uit van een verlies van € 1.200.000. Alle kostenposten (vergoeding ontpakkers, vergoeding ophalers en de werkingskosten) bleven onder het vooropgestelde budget. De beleggingen hebben een mooi financieel resultaat van € 324.000 opgeleverd. Het verlies van het boekjaar bleef beperkt tot € 238.000.

(x 000.000 €)
 • 15
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3
 • 0
 • -3
 • -6
 • -9

2019

2020

 • INKOMSTEN FACTURATIE KLANTEN
 • VERGOEDING ONTPAKKERS
 • WERKINGSKOSTEN
 • Vergoeding ophalers
 • TERUGDRAAIEN PROVISIES VOORGAANDE JAREN
 • RESULTAAT BOEKJAAR

De gerealiseerde omzet blijft stabiel in vergelijking met voorgaande jaren.

Luc Vandevondel

Door zorgvuldig te budgetteren en een goede opvolging van de uitgaven zijn we erin geslaagd om de kosten van Valipac onder controle te houden en om ook in 2020 de financieringsbijdragen voor onze klanten op hetzelfde niveau te houden. Luc Van de Vondel Director Finance & Competence Centers