De bestemmingen van het bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval in kaart gebracht

De laatste jaren is er sterke politieke druk om de eindbestemmingen van afval te kunnen traceren en te beschikken over maximale garanties van de effectieve recyclage.

We doen er alles aan om de afvalketen zo transparant mogelijk te maken.

BIJNA 50% VAN HET BEDRIJFSMATIG VERPAKKINGSAFVAL WORDT IN BELGIË VERWERKT

De bestemming van bedrijfsmatig verpakkingsafval hangt af van het soort materiaal. Zo wordt bijvoorbeeld het overgrote deel van hout en metaal in België verwerkt. 75% van het papier/karton wordt
in Europa gerecycleerd. Plastic daarentegen wordt eerder buiten Europa gerecycleerd. In het algemeen
kunnen we inschatten dat België iets minder dan de helft van het bedrijfsmatig verpakkingsafval dat het produceert, verwerkt.

TRADING VAN BEDRIJFSMATIG PLASTIC VERPAKKINGSAFVAL

Traders spelen een sleutelrol in de recyclageketen van bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval: ze verzamelen heterogene hoeveelheden van verschillende ophalers en sorteercentra, sorteren ze verder in homogene hoeveelheden of stockeren ze en gaan op zoek naar geschikte recycleurs. Een opdracht dat ophalers en sorteercentra op individuele basis niet zouden kunnen uitvoeren.

Dankzij de ondertekende overeenkomsten met traders krijgen we sinds 2018, met een volledige transparantie, toegang tot alle data over hun klanten in België, de hoeveelheid plastic verpakkingsafval, de verschillende types ervan en de recyclagebedrijven waar het Belgische afval naartoe wordt gebracht om te worden gerecycleerd.

Voor bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval hebben we in 2020 en 2021 met 12 traders contracten afgesloten die samen 95% vertegenwoordigen van de hoeveelheden die naar traders gaan. Het gaat om Broeckx Recycling Plastics, De Paauw Sustainable Resources, Caraplast, Fremo, Gemini, Kras Recycling, Peute Recycling, Synergy Tradeco, RDB Plastics, Rangolee, Polyrec bvba en Matco.

Jens Poelaert

Dankzij de input van onze aangesloten ophalers en traders zijn we de eerste organisatie in Europa die erin geslaagd is om in kaart te brengen waar ons bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval exact naartoe gaat. Vandaag hebben we een duidelijk zicht op de eindbestemmingen van 97% van het bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval van Belgische oorsprong. Jens Poelaert Senior Account Manager Operations

39 % VAN HET BEDRIJFSMATIG PLASTIC VERPAKKINGSAFVAL
WORDT IN EUROPA VERWERKT

Van de 57.600 ton bedrijfsmatige plastic verpakkingen die in 2020 door de aangesloten ophalers werden ingezameld, werd 39% binnen Europa gerecycleerd (o.a. België, Frankrijk, Nederland, …), 37% in Azië (o.a. Indonesië, Maleisië, Vietnam, …) en 24% in Turkije.

Samen met partner SGS voeren we audits uit bij de geïdentificeerde recycleurs om toe te zien op de effectieve en volledige recyclage van de geleverde hoeveelheden en om te garanderen dat de “broadly equivalent conditions” die door de EU worden gedefinieerd, worden nageleefd (controle dat de recycleur geen gebruik maakt van kinder- of gedwongen arbeid, dat de correcte leefomstandigheden gegarandeerd worden en de site voldoet aan alle algemene milieu- en veiligheidsvoorwaarden).

  • Europa
  • AZIË
  • TURKIJE